Poslání sboru

Dne . Uveřejněno v O nás.

Jsme zde proto, abychom milovali Pána Boha celým srdcem a z lásky k němu přiváděli lidi ke Kristu a do milující Boží rodiny, pomáhali jim růst k duchovní vyzrálosti, připravili je ke službě a vyslali je do světa s evangeliem.