Loading Player...

Titulek Písmo Datum Délka Série
Vítězství v duchovním zápase 2. Mojžíšova 17:8-16 čtvrtek 30. srpen 2018 26:33 Exodus
Boží odpovědi na lidské výmluvy 2. Mojžíšova 3
Matouš 28:19-20
Izajáš 61:1-3
Lukáš 18:18-19
Druhý list Korintským 12:7-9
čtvrtek 12. červenec 2018 39:03 Exodus
Jak se naučit trpělivosti List Jakubův 5:7-11 čtvrtek 31. květen 2018 23:17 Jak se projevuje zralý křesťan
Buďte netolerantní k falešnému učení Zjevení Janovo 2:12-17 čtvrtek 18. leden 2018 27:29 Obnova církve
Jaké požehnání předáváme my? 1. Mojžíšova 48 čtvrtek 17. srpen 2017 33:37 Bůh na vrcholech i v údolích mého života
Jak se nenechat oklamat líbivými řečmi Koloským 2:1-6 čtvrtek 23. březen 2017 32:55 List Koloským
Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem Jan 10:1-18
Jan 10:27-30
čtvrtek 24. listopad 2016 39:23 Boží portréty v Bibli