Loading Player...

Titulek Písmo Datum Délka Série
Bůh určuje cestu, tak se neboj 2. Mojžíšova 13:17-14:14
Matouš 6:33
Efezským 5:15
Přísloví 3:5
Římanům 12:2
Římanům 8:16
Židům 11
Jan 7:17
Koloským 3:15
neděle 12. srpen 2018 38:07 Exodus
Co všechno patří Bohu? 2. Mojžíšova 13:1-16
Galatským 2:20
čtvrtek 9. srpen 2018 31:35 Exodus
Slavný nový začátek 2. Mojžíšova 12:1-24
1. list Korintským 11:23-25
čtvrtek 2. srpen 2018 48:47 Exodus
Mluvte pravdivě a jednoznačně List Jakubův 5:12
Matouš 5:34-37
neděle 10. červen 2018 28:01 Jak se projevuje zralý křesťan
Jak v nás působí Duch svatý? Jan 15:26-16:15 neděle 20. květen 2018 35:38 Tématické
Nestačí slyšet, nestačí mluvit List Jakubův 1:19-27
1. list Petrův 2:5
neděle 15. duben 2018 35:07 Jak se projevuje zralý křesťan
Být si bratry a sestrami, ne nadřízenými a podřízenými Matouš 23:1-12 čtvrtek 22. březen 2018 30:09 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru
Povolání k úkolu, který mě přesahuje - Mojžíš 2. Mojžíšova 3:1-14
2. Mojžíšova 4:1-17
čtvrtek 8. březen 2018 33:52 Boží povolání
Buďte věrní až k smrti! Zjevení Janovo 2:8-11 neděle 14. leden 2018 27:23 Obnova církve
Až potud nám pomáhal Hospodin 1. Samuelova 7:12 neděle 31. prosinec 2017 33:41 Tématické
Mocný Bůh vítězí v naší slabosti Izajáš 9:5 neděle 10. prosinec 2017 37:42 Čtyři jména Pána Ježíše Krista
Dobrá zpráva pro osamělé Rút 1 neděle 26. listopad 2017 34:11 Dobrá zpráva
Jaké to bude, až přijde Ježíš? 1. list Tesalonickým 4:13-5:11 neděle 8. říjen 2017 35:16 list Tesalonickým
Způsob života, který oslovuje okolí 1. list Tesalonickým 4:9-12 čtvrtek 5. říjen 2017 35:52 list Tesalonickým
Síla a sláva dobrých vztahů 1. list Tesalonickým 2:17-20 neděle 24. září 2017 27:35 list Tesalonickým
Klíč ke smíření 1. Mojžíšova 45 čtvrtek 3. srpen 2017 35:31 Bůh na vrcholech i v údolích mého života
Jak zvládnout úspěch 1. Mojžíšova 41:1-46 neděle 16. červenec 2017 26:50 Bůh na vrcholech i v údolích mého života
Jednota v rozmanitém těle 1. list Korintským 12
Římanům 12:1-14
neděle 11. červen 2017 30:40 Jednota církve
Jak můžeme být zdravým společenstvím Koloským 3:1-14 neděle 30. duben 2017 38:45 List Koloským
Velikonoce ukazují Boží moc, kterou by nikdo nečekal pátek 14. duben 2017 37:22 Co nám ukazují Velikonoce
Můžeš poznat slavné tajemství Koloským 1:24-29
Druhý list Korintským 4:6-7
neděle 19. březen 2017 34:52 List Koloským
Jákobův zápas o budoucnost rodiny 1. Mojžíšova 28:10-22
1. Mojžíšova 32:1
1. Mojžíšova 32:25-33
neděle 19. únor 2017 31:07 Čteme spolu Bibli
Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna? 1. Mojžíšova 22:1-20
Židům 11:17-19
čtvrtek 9. únor 2017 36:08 Čteme spolu Bibli
Pravidla nebo milost v rodině? 1. Samuelova 2:12-17
1. Samuelova 2:22
1. Samuelova 2:25
1. Samuelova 2:29
Koloským 3:21
1. list Janův 5:3
neděle 29. leden 2017 28:15 Boží milost
První adventní neděle Lukáš 1:57-80
Malachiáš 3:19-20
neděle 27. listopad 2016 24:33 Advent