Loading Player...

Titulek Písmo Datum Délka Série
Proměna nevěřícího kněze Lukáš 1:5-24
Lukáš 2:57-79
čtvrtek 6. prosinec 2018 51:01 Proměny člověka
Bůh mi dává smysl života v mém utrpení Jób 42:1-6 neděle 18. listopad 2018 27:53 Bůh mi dává...
Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru? Římanům 1:19-20
Židům 9:27
Jan 12:45
Jan 14:9
Jan 14:6
Židům 1:1-2
Žalmy 34:9
Jan 1:49
Marek 8:29
Matouš 16:16
Jan 11:27
Matouš 7:7
Lukáš 11:9
Matouš 16:24
Lukáš 9:23
čtvrtek 25. říjen 2018 31:03 Staleté kořeny
Vysláni do světa s evangeliem Marek 16:15
Marek 1:14-15
Skutky apoštolské 5:42
neděle 14. říjen 2018 31:19 Naše poslání
Přijímat lidi do milující Boží rodiny Efezským 2:19 neděle 16. září 2018 25:44 Naše poslání
Jak mohu cele milovat Boha, prakticky? Marek 14:27-31
Marek 12:28-34
Jan 21:15-17
Římanům 12:1
Jan 14:21
1. list Janův 1:8
1. list Janův 4:19-21
Žalmy 45:8
1. list Timoteovi 5:8
Židům 10:24
čtvrtek 6. září 2018 35:35 Naše poslání
Mojžíš - život mezi dvěma světy 2. Mojžíšova 2 neděle 8. červenec 2018 26:49 Exodus
Vytrvalost a odvaha v utrpení 2. Mojžíšova 1 čtvrtek 5. červenec 2018 31:40 Exodus
Neboj se, Pán Bůh nemá prázdniny Žalmy 121
Jan 5:39
Jan 6:29
Jan 14:6
neděle 24. červen 2018 29:12 Tématické
O potrkaném býkovi 2. Mojžíšova 21:35
Lukáš 15:3-24
neděle 27. květen 2018 01:10:22 Tématické
Jak se vyvarovat svárů a hádek List Jakubův 4:1-10 neděle 6. květen 2018 24:14 Jak se projevuje zralý křesťan
Jak můžeme ovládat svůj jazyk List Jakubův 3:1-12 neděle 29. duben 2018 18:38 Jak se projevuje zralý křesťan
Být plní lásky k lidem Jan 13
Matouš 22:37-40
Jan 15:13
1. list Janův 4:12
1. list Korintským 13:4-6
neděle 25. březen 2018 27:36 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru
Přijímat do církve jen znovuzrozené Jan 3:1-10 čtvrtek 1. březen 2018 24:10 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru
Bože, já se na to necítím - Gedeon Soudců 6:1-35 čtvrtek 22. únor 2018 35:27 Boží povolání
Jak spojit církev a rodinu? 1. Mojžíšova 25:20-49:33 neděle 28. leden 2018 23:47 Tématické
Novoroční Efezským 3:10-11
Matouš 28:19-20
pondělí 1. leden 2018 17:53 Obnova církve
Naplněná proroctví o Mesiáši Izajáš 42:1-3
Malachiáš 3:1-2
Izajáš 61:1-3
čtvrtek 14. prosinec 2017 18:15 Čtyři jména Pána Ježíše Krista
Dobrá zpráva pro bohaté a úspěšné Matouš 19:16-26 čtvrtek 23. listopad 2017 32:39 Dobrá zpráva
Dobrá zpráva: pozvání na společnou večeři Lukáš 19:1-10 neděle 12. listopad 2017 33:39 Dobrá zpráva
Stálá radost, vytrvalá modlitba 1. list Tesalonickým 5:16-17 neděle 29. říjen 2017 25:15 list Tesalonickým
Řád pro vztahy v církvi 1. list Tesalonickým 5:12-15 čtvrtek 26. říjen 2017 34:33 list Tesalonickým
Co to s námi udělá, když přijmeme Boží slovo 1. list Tesalonickým 2:13-16 čtvrtek 21. září 2017 28:00 list Tesalonickým
Kdo je křesťan (2) 1. list Tesalonickým 1:8-10 neděle 10. září 2017 26:50 list Tesalonickým
Můžeš ztratit požehnání 1. Mojžíšova 49:1-7
1. list Janův 1:9
neděle 20. srpen 2017 27:15 Bůh na vrcholech i v údolích mého života