Loading Player...

Titulek Písmo Datum Délka Série
Jak mohu přijímat své bratry a sestry? Římanům 15:7 čtvrtek 20. září 2018 30:08 Naše poslání
Přivádět lidi ke Kristu Jan 1:43-51 neděle 9. září 2018 26:30 Naše poslání
Milovat Boha celým srdcem Marek 12:28-34 neděle 2. září 2018 20:55 Naše poslání
Na čem stojí naše radost? Filipským 4:4-7
2. Mojžíšova 15
neděle 19. srpen 2018 32:34 Exodus
Bůh silný a svatý Žalmy 105:1-8
Žalmy 105:24-38
2. Mojžíšova 8-11
neděle 29. červenec 2018 32:13 Exodus
Kdo je naše jistota? 2. Mojžíšova 5:22-6:13 neděle 22. červenec 2018 29:19 Exodus
Jsi záchranář? List Jakubův 5:19-20 čtvrtek 28. červen 2018 31:33 Jak se projevuje zralý křesťan
Velká moc modlitby List Jakubův 5:13-18 čtvrtek 21. červen 2018 40:13 Jak se projevuje zralý křesťan
Společně zaměřeni k Bohu List Jakubův 5:13-16 neděle 17. červen 2018 26:15 Jak se projevuje zralý křesťan
Křestní shromáždění Skutky apoštolské 8:26-39 neděle 3. červen 2018 27:27 Tématické
Jak mít moudrý postoj k majetku List Jakubův 5:1-6 čtvrtek 24. květen 2018 32:12 Jak se projevuje zralý křesťan
Jak mít správný postoj k plánování budoucnosti List Jakubův 4:13-17 čtvrtek 17. květen 2018 34:29 Jak se projevuje zralý křesťan
Jaké pastýře potřebuje církev? Jan 10:1-5
Jan 10:11-16
neděle 13. květen 2018 27:06 Tématické
Co dělat s přílišným odsuzováním druhých? List Jakubův 4:11-12 čtvrtek 10. květen 2018 30:35 Jak se projevuje zralý křesťan
Jak moudře budovat své vztahy s lidmi List Jakubův 3:13-18 čtvrtek 3. květen 2018 31:43 Jak se projevuje zralý křesťan
Jak se správně chovat k lidem List Jakubův 2:1-13
Filipským 2:3-4
1. list Tesalonickým 5:11
neděle 22. duben 2018 27:43 Jak se projevuje zralý křesťan
Jak dělat moudrá rozhodnutí List Jakubův 1:5-11 čtvrtek 12. duben 2018 44:19 Jak se projevuje zralý křesťan
Rozloučení se sestrou Titěrovou pátek 6. duben 2018 01:47:09
Co dělat se zkouškami a pokušením v našem životě List Jakubův 1:1-4
List Jakubův 1:12-18
čtvrtek 5. duben 2018 42:47 Jak se projevuje zralý křesťan
Výzva těm, kdo ukřižovali Ježíše Lukáš 24:1-12
Skutky apoštolské 2:22-36
Žalmy 16
neděle 1. duben 2018 28:58 Velikonoce
Byl zabit, abychom my mohli žít Lukáš 22:66-23:25
Lukáš 23:32-49
Matouš 26:57-68
Matouš 27:1
pátek 30. březen 2018 44:13 Velikonoce
Byl opuštěn, abychom už nikdy nemuseli být sami Lukáš 22:7-20 čtvrtek 29. březen 2018 01:03:30 Velikonoce
Misie se účastnit ze všech sil Skutky apoštolské 1:8
Skutky apoštolské 13:1-4
neděle 18. březen 2018 30:50 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru
Konat v církvi kázeň tak, jako apoštolé 1. list Tesalonickým 4:1 čtvrtek 15. březen 2018 31:13 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru
Křtít tak, jako církev na počátku Matouš 28:19-20
Marek 16:15-16
Skutky apoštolské 2:37-41
neděle 4. březen 2018 26:59 Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru