Kázání a vyučování


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka Série
Úžasný příběh o milosti Lukáš 15:11-32 Pavel Coufal neděle 15. leden 2017 33:03 Boží milost
K čemu nás vybízí novoroční verš sboru Koloským 2:6-7
2. list Petrův 3:18
Židům 6:1
Pavel Coufal neděle 8. leden 2017 31:31 Tématické
Boží milost ve Starém zákoně 1. Mojžíšova 2:16-17
1. Mojžíšova 3:15
1. Mojžíšova 6:5-8
Židům 11:7
1. Mojžíšova 12:2-3
2. Královská 13:23
1. Mojžíšova 33:17
Pavel Coufal čtvrtek 5. leden 2017 41:54 Boží milost
Hleďme dál s nadějí Izajáš 40:12-31 Pavel Coufal neděle 1. leden 2017 32:15 Tématické
Vánoce jsou opravdu pro každého Matouš 2:1-12 Pavel Coufal neděle 25. prosinec 2016 30:11 Advent
Bůh s námi a pro nás Matouš 1:1-17
Žalmy 110
Jan 5:39
Zdeněk Pokorný neděle 18. prosinec 2016 25:10 Advent
Bůh nebo člověk? Marek Titěra čtvrtek 15. prosinec 2016 56:44 Advent
Bůh se nám zjevuje 1. Mojžíšova 18:1-15
Matouš 1:20-23
Pavel Coufal neděle 11. prosinec 2016 30:18 Advent
Co nám zůstalo z Vánoc? Brian Eichelberger pátek 9. prosinec 2016 52:44 Advent
Všechno má svůj začátek 1. Mojžíšova 3:15 Pavel Coufal neděle 4. prosinec 2016 25:53 Tématické
První adventní neděle Lukáš 1:57-80
Malachiáš 3:19-20
Pavel Smilek st. neděle 27. listopad 2016 24:33 Advent
Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem Jan 10:1-18
Jan 10:27-30
Pavel Kohl čtvrtek 24. listopad 2016 39:23 Boží portréty v Bibli
Bůh se o mě stará Žalmy 34:2-9
Matouš 6:24-34
Pavel Coufal neděle 20. listopad 2016 31:33 Boží portréty v Bibli
Z čeho nás Ježíš vykoupil? Žalmy 49
Zjevení Janovo 5
Izajáš 52:9
3. Mojžíšova 25:54
Zdeněk Pokorný čtvrtek 17. listopad 2016 34:24 Obecné
Evangelizační shromáždění Lukáš 4:18-20
Jan 17:18
Jan 20:21
Skutky apoštolské 10:37-39
Jan 17:1-3
Marek 2:1-12
Zdeněk Uhlík neděle 13. listopad 2016 55:00 Evangelizace
Křeslo pro hosta - evangelizační setkání Zdeněk Uhlík sobota 12. listopad 2016 01:38:15 Evangelizace
Umíte vysvětlit lidem evangelium? 1. list Petrův 3:14-17 Pavel Coufal čtvrtek 10. listopad 2016 39:57 Tématické
Kažte evangelium všemu stvoření Marek 16:15-18
Matouš 28:19-20
Skutky apoštolské 1:8
Pavel Coufal neděle 6. listopad 2016 30:53 Tématické
Program mládeže Jan 1:1-13 Tomáš Ilgner čtvrtek 3. listopad 2016 28:30 Obecné
Bůh jako mocný Vykupitel Izajáš 49:7-13
1. list Petrův 1:17-21
Pavel Coufal neděle 30. říjen 2016 28:56 Boží portréty v Bibli
Co znamená život v Boží rodině? Efezským 2:1-5
Efezským 2:8-10
Efezským 2:19-22
Skutky apoštolské 10:34
Jan 3:3-7
Štěpán Exner čtvrtek 27. říjen 2016 41:52 Obecné
Bůh jako milující Otec Matouš 6:9
2. Mojžíšova 3
2. Mojžíšova 4:22-23
Matouš 10:30-31
Matouš 5:48
5. Mojžíšova 7:6-8
Přísloví 3:12
Židům 12:7
Žalmy 103:13
Žalmy 68:6
Jeremjáš 31
Zdeněk Pokorný neděle 23. říjen 2016 35:01 Boží portréty v Bibli
Seminář o evangelizaci Lukáš 4:18-19 Zdeněk Uhlík čtvrtek 20. říjen 2016 56:25 Evangelizace
Bůh jako spravedlivý Soudce Jeremjáš 11:20
Žalmy 9:4-5
Pavel Smilek st. čtvrtek 13. říjen 2016 41:15 Boží portréty v Bibli
Uctívání na zemi a v nebi Jan 4:20-24
Zjevení Janovo 4
Pavel Coufal neděle 9. říjen 2016 33:05 Tématické