Kázání a vyučování


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka Série
Velikonoce ukazují Boží moc, kterou by nikdo nečekal Pavel Smilek st. pátek 14. duben 2017 37:22 Co nám ukazují Velikonoce
Velikonoce ukazují na sílu Boží lásky Jan 3:16
Římanům 5:6-8
1. list Janův 4:9-10
Pavel Coufal čtvrtek 13. duben 2017 15:53 Co nám ukazují Velikonoce
Velikonoce ukazují moc v odpuštění Lukáš 23:32-43 Pavel Coufal neděle 9. duben 2017 32:11 Co nám ukazují Velikonoce
Velikonoce ukazují, že utrpení může mít smysl Izajáš 53:1-6 Pavel Coufal čtvrtek 6. duben 2017 41:30 Co nám ukazují Velikonoce
Velikonoce ukazují Pravdu Jan 18:33-38 Pavel Coufal neděle 2. duben 2017 01:01:51 Co nám ukazují Velikonoce
Jsi vzkříšený člověk? Koloským 2:11-15 Zdeněk Pokorný čtvrtek 30. březen 2017 24:25 List Koloským
Jen Ježíš Koloským 2:6-10 Pavel Coufal neděle 26. březen 2017 26:16 List Koloským
Jak se nenechat oklamat líbivými řečmi Koloským 2:1-6 Pavel Kohl čtvrtek 23. březen 2017 32:55 List Koloským
Můžeš poznat slavné tajemství Koloským 1:24-29
Druhý list Korintským 4:6-7
Pavel Smilek st. neděle 19. březen 2017 34:52 List Koloským
Jsi smířený s Bohem? Koloským 1:19-23 Zdeněk Pokorný čtvrtek 16. březen 2017 44:35 List Koloským
Ježíš je naprosto jedinečný Koloským 1:15-20 Pavel Coufal neděle 12. březen 2017 28:28 List Koloským
Co všechno máme v Ježíši Kristu Koloským 1:13-14 Pavel Coufal čtvrtek 9. březen 2017 35:02 List Koloským
Modlete se za pochopení Boží vůle Koloským 1:9-12 Pavel Coufal neděle 5. březen 2017 25:17 List Koloským
Jsme vděční jeden za druhého? Koloským 1:1-8 Pavel Coufal čtvrtek 2. březen 2017 36:41 List Koloským
Co děláš se svými talenty? Matouš 25:14-30 Pavel Coufal neděle 26. únor 2017 26:40 Čteme spolu Bibli
Co znamená být bdělý v dnešní době? Matouš 25:1-13 Zdeněk Pokorný čtvrtek 23. únor 2017 26:30 Čteme spolu Bibli
Jákobův zápas o budoucnost rodiny 1. Mojžíšova 28:10-22
1. Mojžíšova 32:1
1. Mojžíšova 32:25-33
Pavel Smilek st. neděle 19. únor 2017 31:07 Čteme spolu Bibli
Složité vztahy Jákoba a jeho žen 1. Mojžíšova 29:9-31 Pavel Coufal neděle 12. únor 2017 34:25 Čteme spolu Bibli
Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna? 1. Mojžíšova 22:1-20
Židům 11:17-19
Pavel Smilek st. čtvrtek 9. únor 2017 36:08 Čteme spolu Bibli
Zvláštní vztahy v životě Abrahamova synovce Lota 1. Mojžíšova 13:10-13
2. list Petrův 2:6-9
Pavel Coufal neděle 5. únor 2017 27:52 Čteme spolu Bibli
Proč se spravedlivý Noe opil a co to způsobilo? 1. Mojžíšova 9 Pavel Coufal čtvrtek 2. únor 2017 36:54 Čteme spolu Bibli
Pravidla nebo milost v rodině? 1. Samuelova 2:12-17
1. Samuelova 2:22
1. Samuelova 2:25
1. Samuelova 2:29
Koloským 3:21
1. list Janův 5:3
Pavel Smilek st. neděle 29. leden 2017 28:15 Boží milost
Zákon a milost Jan 1:16-17 Pavel Coufal čtvrtek 26. leden 2017 22:10 Boží milost
Milost v našich vzájemných vztazích Římanům 5:15
Jan 1:14
Zdeněk Pokorný neděle 22. leden 2017 28:52 Boží milost
Boží milost v našem spasení Efezským 2:1-10 Pavel Coufal čtvrtek 19. leden 2017 46:14 Boží milost