Kázání a vyučování


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka Série
Bůh mi dává vítězství ve smrti 1. list Korintským 15 Pavel Smilek st. neděle 25. listopad 2018 34:50 Bůh mi dává...
Bůh mi dává sílu v slabosti Druhý list Korintským 12:1-10 Pavel Coufal čtvrtek 22. listopad 2018 31:39 Bůh mi dává...
Bůh mi dává smysl života v mém utrpení Jób 42:1-6 Zdeněk Pokorný neděle 18. listopad 2018 27:53 Bůh mi dává...
Bůh mi dává naději v beznaději Matouš 9:18-26 Pavel Coufal neděle 11. listopad 2018 26:23 Bůh mi dává...
Důstojnost. (T.G.M.) - Na čem stojí důstojnost našeho života? 1. Mojžíšova 1:26-27
Žalmy 8:2-10
Žalmy 144:3-4
Filipským 2:6-7
Židům 2:7-11
Izajáš 53:2-3
Pavel Coufal čtvrtek 8. listopad 2018 28:11 Staleté kořeny
Svoboda (J.A. Komenský) - Jak žít ve skutečné svobodě? Jan 8:31-36
2. Mojžíšova 20:2
5. Mojžíšova 5:6
Izajáš 61:1-3
Lukáš 4:18-19
Římanům 6:16
Pavel Coufal neděle 4. listopad 2018 27:27 Staleté kořeny
Pravda (M.J. Hus) - Co je pravda? Jan 14:1-6
Jan 18:37-38
Jan 8:44-45
Jan 17:17
Jan 10:10
Pavel Smilek st. neděle 28. říjen 2018 24:56 Staleté kořeny
Víra (Cyril a Metoděj) - Jak získat a jak udržet víru? Římanům 1:19-20
Židům 9:27
Jan 12:45
Jan 14:9
Jan 14:6
Židům 1:1-2
Žalmy 34:9
Jan 1:49
Marek 8:29
Matouš 16:16
Jan 11:27
Matouš 7:7
Lukáš 11:9
Matouš 16:24
Lukáš 9:23
Zdeněk Pokorný čtvrtek 25. říjen 2018 31:03 Staleté kořeny
Odkud přichází zlé věci do našeho života a jak jim můžeme čelit? Fred Hansen čtvrtek 18. říjen 2018 45:22 Obecné
Vysláni do světa s evangeliem Marek 16:15
Marek 1:14-15
Skutky apoštolské 5:42
Zdeněk Pokorný neděle 14. říjen 2018 31:19 Naše poslání
Co jsme prožili při misii v Ghaně Tomáš Kratochvíl čtvrtek 11. říjen 2018 01:33:56 Tématické
Díkůvzdání 1. list Tesalonickým 5:18 Jaroslav Hrůza neděle 7. říjen 2018 15:18 Tématické
Jak můžeme společně lépe sloužit lidem? Římanům 12:3-8 Pavel Coufal čtvrtek 4. říjen 2018 34:21 Naše poslání
Připravit ke službě Efezským 4:1-16 Pavel Smilek st. neděle 30. září 2018 35:06 Naše poslání
Co můžeme prakticky dělat proto, abychom duchovně rostli? Koloským 2:6-7 Marek Žitný čtvrtek 27. září 2018 26:53 Naše poslání
Pomáhat k duchovnímu růstu 1. list Korintským 3:6-7
Židům 6:1-2
Pavel Coufal neděle 23. září 2018 24:43 Naše poslání
Jak mohu přijímat své bratry a sestry? Římanům 15:7 Pavel Coufal čtvrtek 20. září 2018 30:08 Naše poslání
Přijímat lidi do milující Boží rodiny Efezským 2:19 Zdeněk Pokorný neděle 16. září 2018 25:44 Naše poslání
Jak mohu předat dobrou zprávu evangelia dnešním lidem? Jan Heřmanský čtvrtek 13. září 2018 30:13 Obecné
Přivádět lidi ke Kristu Jan 1:43-51 Pavel Coufal neděle 9. září 2018 26:30 Naše poslání
Jak mohu cele milovat Boha, prakticky? Marek 14:27-31
Marek 12:28-34
Jan 21:15-17
Římanům 12:1
Jan 14:21
1. list Janův 1:8
1. list Janův 4:19-21
Žalmy 45:8
1. list Timoteovi 5:8
Židům 10:24
Zdeněk Pokorný čtvrtek 6. září 2018 35:35 Naše poslání
Milovat Boha celým srdcem Marek 12:28-34 Pavel Coufal neděle 2. září 2018 20:55 Naše poslání
Vítězství v duchovním zápase 2. Mojžíšova 17:8-16 Pavel Kohl čtvrtek 30. srpen 2018 26:33 Exodus
Je mezi námi Bůh, nebo ne? 2. Mojžíšova 17:1-7 Čeněk Jersák neděle 26. srpen 2018 18:20 Exodus
Bůh dobře ví, co potřebuješ 2. Mojžíšova 16 Stephen Folker čtvrtek 23. srpen 2018 43:24 Exodus