Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka
Vítězství v duchovním zápase 2. Mojžíšova 17:8-16 Pavel Kohl čtvrtek 30. srpen 2018 26:33
Je mezi námi Bůh, nebo ne? 2. Mojžíšova 17:1-7 Čeněk Jersák neděle 26. srpen 2018 18:20
Bůh dobře ví, co potřebuješ 2. Mojžíšova 16 Stephen Folker čtvrtek 23. srpen 2018 43:24
Na čem stojí naše radost? Filipským 4:4-7
2. Mojžíšova 15
Pavel Coufal neděle 19. srpen 2018 32:34
Když Bůh před tebou rozdělí moře Žalmy 33:22
2. Mojžíšova 14:15-31
Marek Žitný čtvrtek 16. srpen 2018 34:53
Bůh určuje cestu, tak se neboj 2. Mojžíšova 13:17-14:14
Matouš 6:33
Efezským 5:15
Přísloví 3:5
Římanům 12:2
Římanům 8:16
Židům 11
Jan 7:17
Koloským 3:15
Pavel Smilek st. neděle 12. srpen 2018 38:07
Co všechno patří Bohu? 2. Mojžíšova 13:1-16
Galatským 2:20
Pavel Smilek st. čtvrtek 9. srpen 2018 31:35
Slavný nový začátek 2. Mojžíšova 12:1-24
1. list Korintským 11:23-25
Pavel Smilek st. čtvrtek 2. srpen 2018 48:47
Bůh silný a svatý Žalmy 105:1-8
Žalmy 105:24-38
2. Mojžíšova 8-11
Pavel Coufal neděle 29. červenec 2018 32:13
Boží znamení, kterým lidé nevěří 2. Mojžíšova 7:1-6 Vilém Kubiena čtvrtek 26. červenec 2018 43:47
Kdo je naše jistota? 2. Mojžíšova 5:22-6:13 Pavel Coufal neděle 22. červenec 2018 29:19
Odvážná víra nás něco stojí 2. Mojžíšova 5 Marek Žitný čtvrtek 19. červenec 2018 40:10
Od pochybností k víře 2. Mojžíšova 4:1-7 Štěpán Exner neděle 15. červenec 2018 26:56
Boží odpovědi na lidské výmluvy 2. Mojžíšova 3
Matouš 28:19-20
Izajáš 61:1-3
Lukáš 18:18-19
Druhý list Korintským 12:7-9
Pavel Kohl čtvrtek 12. červenec 2018 39:03
Mojžíš - život mezi dvěma světy 2. Mojžíšova 2 Zdeněk Pokorný neděle 8. červenec 2018 26:49
Vytrvalost a odvaha v utrpení 2. Mojžíšova 1 Zdeněk Pokorný čtvrtek 5. červenec 2018 31:40