Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka
Být plní lásky k lidem Jan 13
Matouš 22:37-40
Jan 15:13
1. list Janův 4:12
1. list Korintským 13:4-6
Zdeněk Pokorný neděle 25. březen 2018 27:36
Být si bratry a sestrami, ne nadřízenými a podřízenými Matouš 23:1-12 Pavel Smilek st. čtvrtek 22. březen 2018 30:09
Misie se účastnit ze všech sil Skutky apoštolské 1:8
Skutky apoštolské 13:1-4
Pavel Coufal neděle 18. březen 2018 30:50
Konat v církvi kázeň tak, jako apoštolé 1. list Tesalonickým 4:1 Pavel Coufal čtvrtek 15. březen 2018 31:13
Křtít tak, jako církev na počátku Matouš 28:19-20
Marek 16:15-16
Skutky apoštolské 2:37-41
Pavel Coufal neděle 4. březen 2018 26:59
Přijímat do církve jen znovuzrozené Jan 3:1-10 Zdeněk Pokorný čtvrtek 1. březen 2018 24:10