Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka
Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem Jan 10:1-18
Jan 10:27-30
Pavel Kohl čtvrtek 24. listopad 2016 39:23
Bůh se o mě stará Žalmy 34:2-9
Matouš 6:24-34
Pavel Coufal neděle 20. listopad 2016 31:33
Bůh jako mocný Vykupitel Izajáš 49:7-13
1. list Petrův 1:17-21
Pavel Coufal neděle 30. říjen 2016 28:56
Bůh jako milující Otec Matouš 6:9
2. Mojžíšova 3
2. Mojžíšova 4:22-23
Matouš 10:30-31
Matouš 5:48
5. Mojžíšova 7:6-8
Přísloví 3:12
Židům 12:7
Žalmy 103:13
Žalmy 68:6
Jeremjáš 31
Zdeněk Pokorný neděle 23. říjen 2016 35:01
Bůh jako spravedlivý Soudce Jeremjáš 11:20
Žalmy 9:4-5
Pavel Smilek st. čtvrtek 13. říjen 2016 41:15
Bůh jako Kněz Žalmy 51:3-12
Titovi 3:3-7
Pavel Coufal neděle 2. říjen 2016 23:28
Bůh vládne, ne člověk 2. Mojžíšova 15:11 Zdeněk Pokorný neděle 18. září 2016 25:18
Bůh umí tvořit všechno nové Koloským 1:15-20 Pavel Coufal neděle 11. září 2016 25:25