Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum Délka
Vánoce jsou opravdu pro každého Matouš 2:1-12 Pavel Coufal neděle 25. prosinec 2016 30:11
Bůh s námi a pro nás Matouš 1:1-17
Žalmy 110
Jan 5:39
Zdeněk Pokorný neděle 18. prosinec 2016 25:10
Bůh nebo člověk? Marek Titěra čtvrtek 15. prosinec 2016 56:44
Bůh se nám zjevuje 1. Mojžíšova 18:1-15
Matouš 1:20-23
Pavel Coufal neděle 11. prosinec 2016 30:18
Co nám zůstalo z Vánoc? Brian Eichelberger pátek 9. prosinec 2016 52:44
První adventní neděle Lukáš 1:57-80
Malachiáš 3:19-20
Pavel Smilek st. neděle 27. listopad 2016 24:33
Herodes - kdo sedí na trůnu tvého života? Matouš 2:1-12 Pavel Coufal neděle 27. prosinec 2015 27:43
Ježíš - znamení Vánoc Lukáš 2:12 Pavel Coufal pátek 25. prosinec 2015 21:55
Josef - umíš přijmout Boží plán? Matouš 1:18-25 Pavel Coufal neděle 20. prosinec 2015 26:23
Proroctví a Prorok 5. Mojžíšova 18:14-22 Zdeněk Pokorný čtvrtek 17. prosinec 2015 40:35
Marie - vzdát se sám sebe Lukáš 1:26-38 Stephen Folker neděle 13. prosinec 2015 34:32
Zpráva o zraněném Vítězi 1. Mojžíšova 3:14 Pavel Coufal čtvrtek 3. prosinec 2015 34:41
1. neděle adventní Soudců 13:1-16:30 Pavel Smilek st. neděle 29. listopad 2015 34:25