Svědectví

Moc biblické víry - svědectví

Dne . Uveřejněno v Svědectví.

Na biblické hodině se o moci víry v Pána Ježíše Krista ve svých životech podělili bratři a sestry ze sboru. Jejich svědectví si můžete poslechnout zde.