Svědectví

Svědectví křtěnců - červen 2014

Dne . Uveřejněno v Svědectví.

Křest je velká sláva. Ti, kdo přijali Pána Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele veřejně svou víru vyznávají ve křtu. A svědectví o víře Jiřího Kratochvíla a Johanky Hnátkové si můžete poslechnout tady.

Jirka

 

Johanka