Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Evangelizace s Erichem Theisem

Dne . Uveřejněno v Kázání

Minulý týden proběhla v Brně evangelizace, kterou pořádal náš sbor spolu se sborem Apoštolské církve v Brně. Každý večer a v neděli ráno kázal svýcarský evangelista Erich Theis. Pokud jste nemohli na večerech nebo na nedělním shromáždění v kině Scala, můžete si je díky skvělým technikům smiley poslechnout v našem archivu.

Evangelizace: Jak vyjít z trápení a neštestí
Evangelizace: Tvůj život má hluboký smysl a budoucnost
Evangelizace: Naše problémy = nová šance
Představení Ducha svatého

Tvůj život má smysl

Dne . Uveřejněno v Kázání

Náš první prezident Tomáš Garrique Masaryk jednou v rozhovoru s Karlem Čapkem prohlásil: „…jít za Ježíšem, to je mi všecko.“ (Karel Čapek: Hovory s TGM; kap. Stát a církev, strana 266). Ano, jít za Pánem Ježíšem a následovat ho naplno ve svatosti.

Kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Tvůj život má smysl

Ježíš byl vzkříšen!

Dne . Uveřejněno v Kázání

Je neděle. Třetí den. Hrob, smrt nemohla udržet Krista ve své moci. Bůh ho vzkřísil. Kristus ŽIJE! Jak mocného Boha máme, jak obrovskou láskou nás, i přes naše pády, selhání miluje.

Kázání kazatele Pavla Coufala z neděle vzkříšení si můžete poslechnout zde - Ježíš byl vzkříšen!.

Ježíš - co s ním učiníš?

Dne . Uveřejněno v Kázání

„A za koho mne pokládáte vy?" se ptá Ježíš svých následovníků. A je to ta nejdůležitější otázka, se kterou se kdy mohou setkat. Mnoho lidí na světě, i my věříme, že je to jednorozený Boží syn. Ale s tímto faktem můžeme každý zacházet různě - od obyčejné informace, kterou za pár okamžiků vypustíme z mysli až po to, že nám obrátí celý náš život vzhůru nohama. Kdo je Ježíš, ten Nazaretský, pro mě, pro tebe?

Kázání kazatele Vlastimila Pospíšila z velkopátečního shromáždění si můžete poslechnout zde - Ježíš - co s ním učiníš?.

Služba Wycliffových překladatelů Bible

Dne . Uveřejněno v Kázání

„Když je ten tvůj Bůh tak velký, jak to, že nemluví mým jazykem?“ Na světě se mluví 6905 jazyky, ale v současnosti ještě 180mil. lidí, kteří mluví 1860 jazyky nemá Bibli přeloženou do svého jazyka.Tito lidé v mnoha případech ještě ani neví o tom, že je Bůh miluje a že Ježíš Kristus položil svůj život i za ně.

Záznam z dnešní bohoslužby si můžete poslechnout zde - Služba Wycliffových překladatelů Bible.

V Getsemane s Ježíšem

Dne . Uveřejněno v Kázání

Pán Ježíš poručil větru a rozbouřenému moři a vítr se utišil a moře se uklidnilo. Ale v Getsemane vidíme Ježíše, který zápasí s „mořem“ ve svém srdci. Silný Ježíš prožívá strach. Strach z toho, že je ztotožněn s hříchem a je poprvé v celé věčnosti oddělen od svého Otce. Zažívá hrůzu toho, že Otec nenávidí a soudí hřích. Ale přes všechny své zápasy zvítězí láska k lidem a poslušnost Otci a Jeho vůli.

Kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - V Getsemane s Ježíšem.

Společné modlitební shromáždění s Apoštolskou církví Brno, modlitby za evangelizaci

Dne . Uveřejněno v Kázání

Můžete být zachráněni. Navždy. Věříte? Ne? A přitom je to pravda smiley. Jenže jak to říct a ujistit, že je to pravda? Jak říct, že nás všechny Bůh miluje?

Bez Pána Boha, bez proseb, aby nám dal ta správná slova, která potřebujete slyšet a vědět, bez lásky to nejde. Tak prosíme, Pane Bože, dej nám, prosím, citlivá srdce a mysli, abychom dokázali lidem kolem říct, jak je máš rád a jak o ně stojíš…

Úvod k modlitbám měl Pavel Harabus, pastor Apoštolské církve v Brně a záznam si můžete poslechnout zde - Modlitby za evangelizaci.

Ježíš nesl svůj kříž

Dne . Uveřejněno v Kázání

Je pátek. Učedníci se rozprchli. Ježíše zbili a přibili na kříž. Všichni se mu vysmívají. Ježíš opuštěný Otcem umírá. Svět se raduje, hřích zvítězil… Ale… je JEN pátek. Neděle přichází!

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala je zde - Ježíš nesl svůj kříž.

Beránek obětovaný za tebe

Dne . Uveřejněno v Kázání

Getsemane. Ježíš bojuje ten hluboký zápas za to, aby měl sílu přijmout ten kalich Božího hněvu a pil ho místo nás, za náš hřích. Kalich bolesti, utrpení a hlavně odloučení od Boha Otce. Tomuto boji předcházela poslední večeře, slavnostní večeře Pascha, slavení Beránka, kterou slavil se svými učedníky.

O tom jaký byl tento den a slavnostní večeře Pána Ježíše přemýšlel kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Beránek obětovaný za tebe.

Církev a evangelizace

Dne . Uveřejněno v Kázání

Evangelizace - zvěstování dobré zprávy o odpuštění hříchů, spasení, Boží milosti skrze oběť Pána Ježíše Krista. To je důležitý úkol a služba církve, důvod, proč jsme tady na Zemi.

Kázání kazatele Pavla Coufala ze čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechout zde - Církev a evangelizace.

Otázky ohledně evangelizace dnešního světa

Dne . Uveřejněno v Kázání

Evangelizace. Všude se o ní mluví a to nejen v křesťanském světě. My křesťané bychom měli evangelizovat. Ale co to vlastně evangelizace je?

V řečtině sloveso evangelizovat znamená oznamovat dobrou zprávu a někdo, kdo je evangelizován je někdo, kdo byl seznámen s něčím důležitým, skutečným. Co je ale zvláštní, slovo evangelizovat ztratilo svůj doplněk, který by vysvětloval význam. Lidé neřeknou, že někoho seznámili s Kristovým vzkříšením, ale jednoduše jej evangelizovali a to nejen pro ušetření času s vysvětlováním, ale proto, že toto slovo dostalo hlubší význam - znamená nést svědectví o proměně lidské existence, protože vzkříšení Krista, naše vlastní vzkříšení už začalo.

Kázání Zdeňka Pokorného ze čtvrteční biblické hodiny si můžete poslechnout zde - Otázky ohledně evangelizace dnešního světa.