Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Bůh silný a svatý

Dne . Uveřejněno v Kázání

V klasickém schématu tragédie nechybí kolize, krize, peripetie a katastrofa. Dá se říci, že 8. - 11. kapitola knihy Exodus, které zaznamenávají rány, jež Hospodin dopustil na Egypt, zobrazují takovou katastrofu. Ale přesto uprostřed tohoto bolestného líčení zní i tóny naděje. Jejich dozvuk najdeme například v textu Žalm č. 105, ze kterého kazatel Pavel Coufal také cituje. Zkoumejme společně důvod katastrofy i naději vysvobození - Bůh silný a svatý

Boží znamení, kterým lidé nevěří

Dne . Uveřejněno v Kázání

I když na začátku zazní, že text pochází z knihy Genesis, série výkladů Druhé knihy Mojžíšovy je nepřerušena, a znovu jde o knihu Exodus. Na počátku sedmé kapitoly popisuje Bůh, jak bude jednat s faraonem a egyptských lidem i s Izraelity. Tam, kde ztrácíme naději a věci vypadají nepohnutelně a neřešitelně, přichází Bůh a slibuje „Egypťané poznají, že já budu jednat“. I v našich vnitřních Egyptech, zápasech a bojích můžeme poznat mocnou ruku Boží - Boží znamení, kterým lidé nevěří

Boží odpovědi na lidské výmluvy

Dne . Uveřejněno v Kázání

Lidé mají obvykle spoustu vysvětlení, proč nemohou věřit, že Pán Bůh vůbec je a pokud už připustí, že je, pak zase další vysvětlení, proč mu nevěřit. A přitom je být s ním to nejlepší. Možná je vysvětlením strach z něčeho, co nemáme ve své moci. A je to něco tak velkého, že proč by se měl zajímat právě o mě?
Ale Bůh je osobní. Oslovuje ne: „Hej ty tam v rohu...", ale "Petře, Pavle, Maruško…“. Jde mu o nás. Chce být s námi všude, kde jsme a co děláme. Není ten vzdálený, ale blízký. Pro každého.

Poslechněte si záznam čtvrtečního kázání Pavla Kohla - Boží odpovědi na lidské výmluvy.

Vytrvalost a odvaha v utrpení

Dne . Uveřejněno v Kázání

Začátek knihy Exodus je pokračováním knihy Genesis. Je to kniha popisující Boží věrnost a jeho vševědoucnost při předpovědích toho, co přijde. A také lidskou odvahu a věrnost Bohu. Ale nejen to.

Zaposlouchejte se do záznamu kázání Zdeňka Pokorného ze začátku knihy Exodus, které se věnujeme celé prázdniny - Vytrvalost a odvaha v utrpení.

Jsi záchranář?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Žijeme v době, kdy "jedině správná pravda" naštěstí neplatí. Díky Bohu za to. Ale nutno přiznat, že tato doba naopak přináší to, že každý má tu svou pravdu. Jak pak sdílet tu skutečnou objektivní pravdu? O tom přemýšlel ve svém kázání Pavel Coufal a jeho záznam je k poslechu zde - Jsi záchranář?.

Kdo je naše jistota?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Když se řekne jistota, možná nás napadne předmět, věc, okolnost, způsob, jak se ochránit. Že se jako ochrana člověka nabízí sám Bůh možná nemusí znít tak překvapivě jako to, že ochranou je to, že On je Hospodin. Proč stavět svoji jistotu právě na tomto poznání - že Bůh je Hospodin - na čem jistota stojí a jak se zachovat v časech, ve kterých důvody k jistotě scházejí, i o tom mluví kazatel sboru Pavel Coufal na základě textu z 5. a 6. kapitoly Druhé knihy Mojžíšovy - Kdo je naše jistota?.

Od pochybností k víře

Dne . Uveřejněno v Kázání

Kdo jsem já, abych šel, udělal, řekl… Tak zareagoval Mojžíš na Boží povolání, aby vyvedl jeho lid z Egypta a takto by asi reagovala většina z nás. „Proč já? Proč ne třeba ... (doplňte si). Vždyť on/a je lepší, chytřejší, krásnější, moudřejší, schopnější, výmluvnější…“ Ale Pán Bůh přece ví, kdo jsme a jací jsme. Připraví příležitosti a vybaví nás vždycky tak, abychom mohli udělat, co je potřeba. A co víc, je to on sám, kdo jedná. A tak se nemusíme bát.

Nedělní kázání Štěpána Exnera si můžete poslechnout zde - Od pochybností k víře.

Společenství hříšníků

Dne . Uveřejněno v Kázání

Co je to církev? Klub vyvolených svatých nebo spíš společenství hříšníků, kteří jsou si vědomí toho, že jedině Kristovou obětí a Boží milostí jsou ospravedlněni?
Církev by měla být nemocnice, kde doktorem je Pán Bůh, který každého - dlouholetého křesťana i právě obráceného člověka - léčí. A léčí celý život. Nikdo se nedokáže vylečit sám.

Kázání Luďka Brdečka o Boží milosti k nám hříšníkům si můžete ze záznamu poslechnout na obvyklém místě - Společenství hříšníků

Neboj se, Pán Bůh nemá prázdniny

Dne . Uveřejněno v Kázání

Blíží se prázdniny, doba dovolených. Máme spoustu plánů. A pak se modlíme, aby nám Pán Bůh požehnal, aby nás chránil, aby nedopustil nic zlého na naší cestě... Naší. Naše plány. Naše představy. A ty se Bože snaž... Ale Pán Bůh není automat.

Záznam kázání Zdeňka Pokorného o Božích a našich cestách je k poslechu zde - Neboj se, Pán Bůh nemá prázdniny.