Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

David: co jsem já, že mi tak žehnáš?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Často máme plány udělat to či ono. A někdy chceme udělat i něco velkého pro Pána Boha, proto, aby se šířilo Boží království. Ale stává se, že Bůh mívá jiné plány. Např. Josef Korbel, důstojník Armády spásy, který se na podzim 1949 chystal s celou rodinou k odjezdu na misii do Jižní Afriky. Den před byl ale zatčen agenty StB, uvězněn a poté ve zinscenovaném procesu odsouzen na 12let. Když se modlil a ptal se Pána Boha proč se to stalo, se ho Bůh dotkl a on slyšel, že si ho Bůh chce použít právě na tomto místě, kam by se zvěst evangelia těžko dostala.

O plánech krále Davida a záměrech Božích mluvil ve svém kázání Štěpán Exner. Záznam si můžete poslechnout zde - David: co jsem já, že mi tak žehnáš?.

Chana: modlitba za dítě

Dne . Uveřejněno v Kázání

Mojžíš se modlí za celý národ a prosí Pána Boha za odpuštění nevěrnosti. Chana se modlí za sebe, aby měla dítě. Není to sobecké? Chana je nešťastná. A kam jinam by měla jít, než k Pánu Bohu, říct to Tomu, kdo nás miluje.

Záznam kázání Marka Žitného si můžete poslechnout zde - Chana: modlitba za dítě.

Jak Ježíš napravil to, co Adam pokazil

Dne . Uveřejněno v Kázání

Adam, první člověk svým pádem vešel do světa hřích. Všichni jsme jím „nakaženi“. Neexistuje žádný člověk, který by byl bez hříchu… až na Ježíše Krista, vtěleného Boha. Kristus svou poslušností na sebe vzal všechny hříchy, i hřích Adama a tak hřích, smrt přemohl.

O naději, životní šanci, kterou nám Bůh svou milostí, kdy nám v Kristu hříchy odpouští a očišťuje nás navzdory našemu hříšnému „JÁ“ mluvil ve svém kázání Pavel Smilek st. Záznam je k dispozici zde - Jak Ježíš napravil to, co Adam pokazil.

Křest - červen 2015

Dne . Uveřejněno v Kázání

Dnes se 7 bratrů a sester, kteří se rozhodlo svým křtem vyznat svou víru, kdy se rozhodli přijmout Pána Ježíše Krista jako svého pána a spasitele.

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala a Igora Mamojky, kazatele Armády spásy v Brně si můžete poslechnout zde - Křest - červen 2015, Křest - červen 2015.

Mojžíšovy přímluvy za rebely

Dne . Uveřejněno v Kázání

Mojžíš, muž podle Božího srdce. Ten Mojžíš, který se bál jít do Egypta podle Boží vůle, se nyní přimlouvá za „svůj“ národ, když zhřeší. Prosí Pána Boha, Stvořitele, aby národ nejen nezničil, ale aby zůstal uprostřed a byl ochoten jít do zatracení namísto Izraele. Vnímal, že i cesta do zaslíbené země bez Pána Boha nemá cenu! Pán Bůh Mojžíše znal, viděl do jeho srdce a nechal se „obměkčit“.

Záznam kázání kazatele Milana Kerna o mojžíšově boji za vyvolený národ si můžete poslechnout zde - Mojžíšovy přímluvy za rebely

 

Jákob: modlitba a zápas s Bohem

Dne . Uveřejněno v Kázání

Bůh řekl a Jákob poslechl. Jaká proměna Úskočného! Z člověka, který lstí získal prvorozenství se stává člověk, který říká: „Nejsem hoden tvého milosrdenství a věrnosti.“

Záznam kázání Zdeňka Pokorného o boží věrnosti a proměně člověka v Boží režii si můžete poslechnout v archivu - Jákob: modlitba a zápas s Bohem.

Jaký užitek máš z toho čemu sloužíš?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Jsme spasení z víry a tak jsme v pohodě, Pán Bůh nám odpustil, jsme pod milostí a skutky si cestu do nebe nevydláždíme. Můžeme si tedy dělat co chceme, klidně i hřešit. Máme v kapse bianco šek, letenku do nebe a život si uděláme jak chceme… Řada lidí takhle přemýšlí. Ale jaký je to omyl!

Pavel Coufal o milosti a odpuštění a tom, jak se náš život měnií, když pustíme do života Ducha Svatého mluvil v nedělním kázání. Záznam si můžete poslechnout zde - Jaký užitek máš z toho čemu sloužíš?

 

Čím se v životě chlubíš ty?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Čeho si v životě opravdu ceníte? Co myslíte, že má skutečnou hodnotu? A co byste chtěli opravdu získat? A co byste chtěli dostat od Pána Boha. Král Šalomoun prosil o moudrost… A dostal ji.

Na biblické hodině o tom, co dostal od Pána Boha, hovořil Zdeněk Pokorný. Záznam si můžete poslechnout zde - Čím se v životě chlubíš ty?.

Víra, která prožije zázraky

Dne . Uveřejněno v Kázání

Žádný člověk není před Bohem spravedlivý, nikdo není bez hříchu a tak tvrzení, že mě Bůh přijme, protože přece nejsem až tak špatný je lež, největší lidský omyl. Ale Pán Bůh nám dal možnost, jak můžeme být navzdory našim hříchům přijati a ospravedlněni vírou Bohu.

O tom, jaký byl život a víra otce víry Abrahama mluvil ve svém kázání kazatel Pavel Coufal a vy si jej můžete poslechnout zde - Víra, která prožije zázraky.