Povolání k úkolu, který mě přesahuje - Mojžíš

Dne . Uveřejněno v Kázání.

Málokdo z nás má snadný život a tak často stojíme před nesnadnými úkoly. A jeden z takových úkolů je být Jeho svědkem.
Mojžíš měl takový úkol. Ač sám vychován jako egyptský princ, měl se postavit faraonovi a vyvést Boží lid z otroctví.

Bůh je ale větší než jakýkoli úkol. A tak se z nich stává více škola naší vlastní důvěry Jemu.

Záznam kázání Pavla Smilka je k poslechu na obvyklém místě - Povolání k úkolu, který mě přesahuje - Mojžíš.

Tags: Bůh víra důvěra povolání