Chlubím se křížem Kristovým

Dne . Uveřejněno v Kázání.

Záznam velkopáteční bohoslužby připomíná slova apoštola Pavla z listu Galatským 6,14: „Já však se zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mne svět ukřižován a já pro svět.“ Kristus MUSEL zemřít, abychom my MOHLI žít. O významu kříže mluvil kazatel sboru Pavel Coufal - Chlubím se křížem Kristovým.

Tags: Ježíš Kristus Bůh láska hřích oběť kříž smrt smíření Boží vůle poslušnost