• Internet je výborný pomocník, ale také může být velmi nebezpečný - podobně jako zápalky nebo ostrý nůž. A proto, abyste se jako návštěvníci mohli na našich stránkách pohybovat bezpečně, rozhodli jsme se zvýšit úroveň už tak bezpečných stránek na vyšší úroveň.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Pán Ježíš nás svou smrtí na kříži spasil, zachránil. Stali jsme se součástí Církve, Kristova těla. A tělo má různé orgány. Každá část slouží k něčemu jinému. Ale je zde pak prostor pro některý, který je důležitější než ostatní?
Bratři a sestry, kteří před 120lety založili náš sbor, si byli vědomi toho, že jsme Boží děti, bratři a sestry. A nadřazenost a podřazenost je něco, co nemá v Církvi místo.

Poslechněte si záznam biblické hodiny, kde Pavel Smilek hovořil právě o tomto tématu - Být si bratry a sestrami, ne nadřízenými a podřízenými.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Poslední slova našeho Pána Ježíše Krista, než odešel do Nebe, byla „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ A apoštolé šli, všude kázali a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. Zakladatelé našeho sboru dělali totéž.

Proč to bylo důležité před 2tis. lety, před 120lety a proč je to důležité v dnešní době, o tom mluvil v nedělním kázání Pavel Coufal. A pokud jste ho nemohli slyšet, můžete si jej poslechnout ze záznamu zde - Misie se účastnit ze všech sil.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Pán Bůh nás nepovolává ani podle příslušnosti k rodině, ani podle vzdělání nebo společenského či pracovního postavení. Pán Bůh miluje každého a o každého člověka stojí. A také každého dokáže použít ke konkrétní práci, službě.

Jistota Božího povolání mění náš život a kazatel Pavel Coufal si ve svém nedělním kázání jako příklad si vybral apoštola Pavla. Poslechněte si jeho záznam zde - Jistota Božího povolání mění náš život - Pavel.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Málokdo z nás má snadný život a tak často stojíme před nesnadnými úkoly. A jeden z takových úkolů je být Jeho svědkem.
Mojžíš měl takový úkol. Ač sám vychován jako egyptský princ, měl se postavit faraonovi a vyvést Boží lid z otroctví.

Bůh je ale větší než jakýkoli úkol. A tak se z nich stává více škola naší vlastní důvěry Jemu.

Záznam kázání Pavla Smilka je k poslechu na obvyklém místě - Povolání k úkolu, který mě přesahuje - Mojžíš.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Letos v březnu to bude už 120 let, co existuje brněnský sbor Bratrské jednoty baptistů. I proto mají březnová kázání mají podtitul Duchovní zásady zakladatelů našeho sboru.

Na čtvrteční biblické hodině jsme si připomněli první zásadu „Přijímat do církve jen znovuzrozené“. O tom, proč je to tak důležité mluvil Zdeněk Pokorný - Přijímat do církve jen znovuzrozené.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Bože, já se na to necítím!“ Možná i vy jste už Bohu namítli něco podobného. Pozitivní na tom je, že nejste první a asi taky ne poslední - Boží úmysly zkrátka převyšují ty naše. Už Bible zaznamenává příběhy lidí, které Bůh postavil do nové a zvláštní situace, ve které se zmohli právě jen na toto: „Bože, já se na to necítím!“

Podle 6. kapitoly knihy Soudců o tom na čtvrteční biblické hodině mluvil Zdenek Pokorný a vy si můžete, pokud jste ji nestihli, poslechnout záznam zde - Bože, já se na to necítím - Gedeon.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Pán Bůh nás někdy volá k velkým věcem, které nás přesahují. A je pak legitmní mít respekt a možná dokonce i strach. Ale kdo jsme my a kdo Bůh? Není Bůh, jehož jho netlačí a břemeno netíží, který nám nenakládá více než můžeme unést, větší než jakákoli výzva, která stojí před námi? Když je Pán Bůh s námi, kdo proti nám?
„Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“, to řekl Bůh Áronovi, který měl vést po Mojžíšovi národ do zaslíbené země. A Áron šel…

Nechte se inspirovat kázáním Pavla Coufala - Povolání od Boha: velký slib a radikální poslušnost - Jozue.