Dne Uveřejněno v Kázání.

„Koho máš na světě nejraději?“ To je naprosto zásadní otázka pro náš život, otázka životních priorit. Nejčastější otázka současnosti je: „Co je pro mě to nejdůležitější, to nejlepší? Co mám dělat, abych se měl co nejlépe?“ Ale koho z nás zajímá, co je pro Pána Boha nejdůležitější? Co chce abych dělal?

Záznam biblické hodiny, kterou vedl kazatel Pavel Coufal, si můžete poslechnout zde - Otázka priority - co miluji nejvíc?

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jeden člověk měl vidění, kde se ocitl na obrovském místě, kde bylo spousta lidí. A Pán Ježíš Kristus. Jedni odcházeli šťastní do nebe a druzí smutní do temnoty. Když s některými mluvil, říkali, že kdyby byli bývali poslechli a uvěřili, kdyby neodešli od Pána, kdyby… Slovo kdyby se stále opakovalo.

Pavel Smilek ve svém kázání mluvil o věčnosti, která není otázkou 40+, 50+ nebo 80+, ale týká se každého z nás. A ptal se, jestli jsme si jistí, že jsme zapsáni v Beránkově knize života. Záznam si můžete poslechnout zde - Otázka věčnosti - co bude po smrti?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Byl nám svěřen život. Byly nám svěřeny naše děti. Dostáváme mzdu za naši práci. Máme za to všechno zodpovědnost. A co dáváme? Náš čas našim blízkým, našim zaměstnavatelům. Za peníze pak kupujeme co potřebujeme (i nepotřebujeme, ale jen chceme) a také platíme daně. A co dáváme Pánu Bohu? Co mu patří? Desátek? Nebo něco víc? Co dáváme těm, které milujeme? A proč to nedáváme Pánu Bohu, který nás miluje nezměrně víc?

Záznam dnešního kázání Pavla Smilka si můžete poslechnout zde - Otázka vlastnictví - komu co patří?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Praslovanský výraz pro věrnost je věra, které je příbuzné s latinským verus znamenající opravdový, pravý a s německým wahr, pravdivý, pravý. Věrnost znamená dlouhodobou pevnost a spolehlivost nějakého vztahu, pevné zachovávání slibu či přísahy. Dokonalý vzor věrnosti máme v Pánu Bohu, který svou věrnost lidem prokazuje celé věky. My lidé ale věrní nejsme. Proč? A co s tím?

Kázání bratra kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Není věrnost přežitek?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V životě jsou věci, které nejdou obejít, jen tak přejít a tvářit se, že se nás netýkají. Může to být naše „slepota“, povýšenost, strach, lhostejnost… Ale to neznamená, že se nás to skutečně netýká. V morálním a trestně-právním kontextu platí známá věta „ignorantia juris non excusat“ („neznalost zákona neomlouvá“), která poukazuje na to, že neznalost zákona, resp. nevědomost o následcích trestného činu nebo o trestném činu samotném, není polehčující okolností svědčící o nevině a nabádá k přijetí odpovědnosti za svoje skutky a činy. Jak je to s námi? Jsme si vědomi odsouzení ze Zákona a odpuštění v Pánu Ježíši Kristu?

Nedělní kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Pán vinice.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V Bibli jsou místa, která jsou notoricky známá, jasná a často citovaná. Ale pak jsou místa, která nejen že nejsou tak známá, ale dost často také těžká na porozumění. Ať už z důvodu rozdílů národů, nebo času a nebo z toho důvodu, že jsou tajemstvím v tom smyslu, že je teď v našich časoprostorových souřadnicích pochopit nemůžeme.

Na některé z nich se máme možnost zeptat a kazatel Pavel Coufal se na ně pokusil odpovědět. Záznam si můžete poslechnout zde - Odpovědi na vaše otázky z krabičky.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V současné době se téměř polovina všech manželství rozvádí. Podle tendencí, které vykazují statistiky se někdy na přelomu let 2013 a 2014 rozdíl mezi sezdanými a svobodnými snížil na pouhých 10tis. lidí. Ještě před čtvrtstoletím byl rozdíl 1,3mil. Jaký je smysl manželství? O tom si povídala se svými hosty manželi Žitnými a Konvalinkovými moderátorka Radia 7 Kateřina Hodecová. Záznam si můžete poslechnout zde - Pořad o manželství.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Víra. Co je to víra? Chtělo by se po vzoru klasika odpovědět: „Muška jenom zlatá…“ Ale tak jednoduché to není. Můžu věřit v něco, v to, že to „něco“ existuje. Stejně tak můžu věřit v někoho, v to, že má takové vlastnosti jaké deklaruje. Ale ani jedno mě k ničemu nezavazuje. Věřím v existenci elektromagnetických vln a v to, že mi domů přinesou informace, které chci. Ale když nepřinesou, tak to bude třeba nepříjemné, ale neovlivní mě to. Ale co takhle věřit někomu. To už znamená nejen vědět, že ten dotyčný existuje a má třeba určité vlastnosti, ale spoléhám se na to, že to, co o sobě tvrdí je pravda. Důvěřuji mu.

O víře na biblické hodině přemýšlel kazatel Pavel Coufal. Záznam kázání si můžete poslechnout zde - Není víra jako víra.