Dne Uveřejněno v Články.

Ve čtvrtek 30. dubna odpoledne proběhl v naší modlitebně workshop o vedení chval s názvem Uvádět před Krále, který vedli členové americké skupiny Rescued. Po něm pak následoval krásný koncert. Pokud si chcete záznam workshopu nebo písně z koncertu poslechnout...

Dne Uveřejněno v Kázání.

Boží a lidská měřítka hříchu. A hřích! Tak škaredé slovo! Proč bychom měli být vinní a čím vůbec, jestli žijeme pěkné, spořádané životy. Přece Bůh nemůže být tak tvrdý… Ale lidské bezbožné smýšlení je jiné než Boží vnímání.

O tom, kam vedl hřích v dobách Říma, hrdého, požitkářského místa a kam vede i dnes si můžete poslechnout v kázání Zdeňka Pokorného - Člověk - vinen nebo nevinen?

Dne Uveřejněno v Kázání.

Minulý týden proběhla v Brně evangelizace, kterou pořádal náš sbor spolu se sborem Apoštolské církve v Brně. Každý večer a v neděli ráno kázal svýcarský evangelista Erich Theis. Pokud jste nemohli na večerech nebo na nedělním shromáždění v kině Scala, můžete si je díky skvělým technikům smiley poslechnout v našem archivu.

Evangelizace: Jak vyjít z trápení a neštestí
Evangelizace: Tvůj život má hluboký smysl a budoucnost
Evangelizace: Naše problémy = nová šance
Představení Ducha svatého

Dne Uveřejněno v Kázání.

Můžete být zachráněni. Navždy. Věříte? Ne? A přitom je to pravda smiley. Jenže jak to říct a ujistit, že je to pravda? Jak říct, že nás všechny Bůh miluje?

Bez Pána Boha, bez proseb, aby nám dal ta správná slova, která potřebujete slyšet a vědět, bez lásky to nejde. Tak prosíme, Pane Bože, dej nám, prosím, citlivá srdce a mysli, abychom dokázali lidem kolem říct, jak je máš rád a jak o ně stojíš…

Úvod k modlitbám měl Pavel Harabus, pastor Apoštolské církve v Brně a záznam si můžete poslechnout zde - Modlitby za evangelizaci.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Je pátek. Učedníci se rozprchli. Ježíše zbili a přibili na kříž. Všichni se mu vysmívají. Ježíš opuštěný Otcem umírá. Svět se raduje, hřích zvítězil… Ale… je JEN pátek. Neděle přichází!

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala je zde - Ježíš nesl svůj kříž.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Getsemane. Ježíš bojuje ten hluboký zápas za to, aby měl sílu přijmout ten kalich Božího hněvu a pil ho místo nás, za náš hřích. Kalich bolesti, utrpení a hlavně odloučení od Boha Otce. Tomuto boji předcházela poslední večeře, slavnostní večeře Pascha, slavení Beránka, kterou slavil se svými učedníky.

O tom jaký byl tento den a slavnostní večeře Pána Ježíše přemýšlel kazatel Pavel Coufal. Záznam si můžete poslechnout zde - Beránek obětovaný za tebe.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Náš první prezident Tomáš Garrique Masaryk jednou v rozhovoru s Karlem Čapkem prohlásil: „…jít za Ježíšem, to je mi všecko.“ (Karel Čapek: Hovory s TGM; kap. Stát a církev, strana 266). Ano, jít za Pánem Ježíšem a následovat ho naplno ve svatosti.

Kázání kazatele Pavla Coufala si můžete poslechnout zde - Tvůj život má smysl

Dne Uveřejněno v Kázání.

Je neděle. Třetí den. Hrob, smrt nemohla udržet Krista ve své moci. Bůh ho vzkřísil. Kristus ŽIJE! Jak mocného Boha máme, jak obrovskou láskou nás, i přes naše pády, selhání miluje.

Kázání kazatele Pavla Coufala z neděle vzkříšení si můžete poslechnout zde - Ježíš byl vzkříšen!.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„A za koho mne pokládáte vy?" se ptá Ježíš svých následovníků. A je to ta nejdůležitější otázka, se kterou se kdy mohou setkat. Mnoho lidí na světě, i my věříme, že je to jednorozený Boží syn. Ale s tímto faktem můžeme každý zacházet různě - od obyčejné informace, kterou za pár okamžiků vypustíme z mysli až po to, že nám obrátí celý náš život vzhůru nohama. Kdo je Ježíš, ten Nazaretský, pro mě, pro tebe?

Kázání kazatele Vlastimila Pospíšila z velkopátečního shromáždění si můžete poslechnout zde - Ježíš - co s ním učiníš?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Když je ten tvůj Bůh tak velký, jak to, že nemluví mým jazykem?“ Na světě se mluví 6905 jazyky, ale v současnosti ještě 180mil. lidí, kteří mluví 1860 jazyky nemá Bibli přeloženou do svého jazyka.Tito lidé v mnoha případech ještě ani neví o tom, že je Bůh miluje a že Ježíš Kristus položil svůj život i za ně.

Záznam z dnešní bohoslužby si můžete poslechnout zde - Služba Wycliffových překladatelů Bible.