Loading Player...

Titulek Písmo Datum Délka Série
Být víc jako Ježíš list Filipským 2:3-11
list Galatským 2:20
Janovo evangelium 13:1-20
Matoušovo evangelium 11:19
list Filipským 3:8-12
čtvrtek 14. červen 2018 37:10 Obecné
Program mládeže čtvrtek 30. listopad 2017 57:14 Obecné
Podobenství o nepoctivém správci Lukášovo evangelium 16:1-9
1. list Timoteovi 6:10
čtvrtek 27. duben 2017 24:55 Obecné
Vyslyšené modlitby čtvrtek 31. březen 2016 29:52 Obecné
Titulek Popis
Obecné