Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Jak můžeme být zdravým společenstvím

Dne . Uveřejněno v Kázání

Dokonalé společenství neexistuje. Jakmile by takové existovalo, jakýkoli další příchozí by dokonalost rozbil. Proč? Protože jsme nedokonalí, nakažení hříchem.

Ale i přes náš hřích a nedokonalost je dobré budovat zdravé společenství. Jaké je? Na tuto otázku se pokoušel odpovědět ve svém kázání Pavel Smilek - Jak můžeme být zdravým společenstvím.

Program mládeže

Dne . Uveřejněno v Kázání

Bible nás vyzývá k hledání moudrosti. Ale v podobenství o nepoctivém správci hovoří Pán Ježíš Kristus o prozíravosti. Co je to prozíravost a jak být prozíravý?

Poslechněte si záznam čtvrtečního kázání Tomáše Kratochvíla - Podobenství o nepoctivém správci.

Velikonoce ukazují Pravdu

Dne . Uveřejněno v Kázání

„Co je pravda?“, ptal se alibisticky a možná i posměšně Pilát, správce Judeje, Ježíše. Nechtěl znát pravdu. Chtěl mít možná svůj klid. A co my? My chceme znát pravdu a možná lépe Pravdu? Stojíme o ni vůbec nebo to všechno, co žijeme, je také jen cliché?

Kazatel Pavel Coufal ve svém kázání otevřel nové téma nazvané Co nám ukazují Velikonoce? Poslechněte si záznam celé bohoslužby, která byla přenášena stanicí Vltava, Českého rozhlasu - Velikonoce ukazují Pravdu.

Buďme tím, čím jsme

Dne . Uveřejněno v Kázání

„Hlavně, aby se měl dobře,“ říkáme si někdy, když přemýšlíme o budoucnosti svých blízkých, dětí, přátel. Co všechno můžeme a máme mít zajištěno a jak přemýšlet o budoucnosti, která je zakotvena v Kristu?

I o tom mluvil Zdeněk Pokorný na základě začátku 3. kapitolu listu Koloským - Buďme tím, čím jsme.

Jsi vzkříšený člověk?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Ve verších 11-15 druhé kapitoly listu Koloským se říká, že i když je člověk fyzicky živý, může být duchovně mrtvý. Je pak úplně jedno, jestli jsme fyzicky pokřtění nebo jsme podstoupili nějaký další obřad, rituál. A tak otázka „Jsi vzkříšený člověk?“ nabývá opravdové důležitosti…

Záznam kázání Martina Pavláta a Zdeňka Pokorného, kteří se o téma biblické hodiny podělili, je k poslechu zde - Jsi vzkříšený člověk?.