Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Priority křesťanů, když čelí neznámé budoucnosti

Dne . Uveřejněno v Kázání

Žijeme v nejisté době. Lidé mají obavy z budoucnosti, co přinese. Někdo nečeká nic dobrého, jiný by zase budoucnost rád ovládal, měnil ji. Ani my křesťané nevíme, jaká budoucnost bude, a přesto na ni musíme být připraveni.

Poslechněte si poselství Dr. Daniela Marise, profesora Starého zákona na institutu TCMI o postojích apoštola Pavla, když čelil ve vězení nejisté budoucnosti - Priority křesťanů, když čelí neznámé budoucnosti.

Vztahy, které budují jednotu v praxi

Dne . Uveřejněno v Kázání

Kde jsou lidé, tam jsou i konflikty. Svou růzností na sebe narážíme. Často se různost bere jako problém. Ale je to skutečně problém? Není dobře, že jsme různí a že se svou růzností můžeme obohatit? Že se můžeme různým pohledem na stejnou věc korigovat, když se někdo vydá špatným směrem?

O důležitosti vztahů, které někdy bolí, mluvil ve svém kázání Zdeněk Pokorný - Vztahy, které budují jednotu v praxi.

Jednota v rozmanitém těle

Dne . Uveřejněno v Kázání

Každý člověk je jiný. Nejen že jsme muži a ženy a už tím jsme jiní. Ale každý vyrůstal v jiné rodině, s jinými důrazy… Ale i sourozenci jsou každý aspoň trochu jiný. Jak pak ale můžeme být za jedno?

O bohatství jednoty, která jediná může vyrůst z rozmanitosti a ne z uniformity hovořil ve svém kázání Pavel Smilek - Jednota v rozmanitém těle.

Letnice: sjednoceni Duchem k jednomu cíli

Dne . Uveřejněno v Kázání

My lidé jsme často velmi schopní. Řídíme společně firmy, organizujeme různé společenské události apod. A je to dobře. Pán Bůh nám dal schopnosti řídit, vést, rozhodovat se, spolupracovat… Ale v případě církve je to ještě trochu jinak. Pro to, aby církev opravdu mohla být církví a ne jen zájmovým sdružením, je potřeba, aby ten, kdo je Pánem Církve, byl v ní a On sám sjednocoval.
Nechte se inspirovat kázáním Pavla Coufala o Duchu Svatém - Letnice: sjednoceni Duchem k jednomu cíli.

Jsme si dobrými sousedy?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Každý člověk má nějakého souseda. Měli jsme sousedy ve škole (a neměli jsme od nich při písemkách opisovat wink) , máme sousedy tam, kde bydlíme. Dokonce máme sousedy i když sedíme v modlitebně na bohoslužbě, nebo třeba v kině, divadle a nebo v tramvaji po cestě do práce. Někdy jsou příjemní a někdy vůbec. Ale ať se nám to líbí nebo ne, jsou to určitým způsobem bližní.

Kazatel Pavel Coufal se ve svém kázání v brněnském lužáneckém parku při příležitosti Dne sousedů zamýšlel nad tím, kdo je mým bližním - Jsme si dobrými sousedy?.

Krása společenství církve

Dne . Uveřejněno v Kázání

Církev - společenství. Vyvyšované a opěvované i zatracované. Plné hříšníků. Spasených. Co je to vůbec zač? Proč tam chodit? Vždyť si můžeme vybírat a všechno si poslechnout z pohodlí domova…

Pavel Smilek se ve svém kázání na závěr listu Koloským zamýšlel nad tím, co je církev a v čem je její krása - Krása společenství církve.