Tags: Ježíš Kristus Bůh křesťanství víra

Jsme vděční jeden za druhého?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Často spolu pracujeme a po čase se stane, že se to stane jakousi automatikou. Zvykli jsme si na sebe, už víme, jak třeba ten druhý zareaguje apod. Ale co by se stalo, kdyby najednou náš spolupracovník z nějakého důvodu odešel? Uvědomujeme si, kým pro nás je?

O co víc to je, když jsme si navzájem bratřími a sestrami. Jaké požehnání vlastně skrze toho druhého dostáváme? Jsme vděční jeden za druhého?

Co děláš se svými talenty?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Pán Bůh nás zná. Ví, jaké máme schopnosti a možnosti a podle nich chce, abychom se podíleli na budování Jeho království. Nedává nám víc, než bychom byli schopni unést, ale tak, abychom s Jeho pomocí všechno zvládli.

Poslechněte si záznam tak trošku detektivního kázání Pavla Coufala - Co děláš se svými talenty?.

Jákobův zápas o budoucnost rodiny

Dne . Uveřejněno v Kázání

Každý z nás se v životě potýkáme s různými starostmi a těžkostmi a při tom podstupujeme různé životní zápasy - jak přežijeme v současné turbulentní době, z čeho pak zaplatíme účty, a budu mít ještě za měsíc zaměstnání? Ale to není to jediné o co zápasíme - rodinné vztahy, náš vztah k Pánu Bohu pod tlakem světa.

O co a jak zápasil Jákob? A jak ho Pán Bůh změnil, když procházel těžkostmi si poslechněte v záznamu dnešního kázání Pavla Smilka - Jákobův zápas o budoucnost rodiny

Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Z pohledu dnešního moderního člověka je to, co Bůh po Abrahamovi chtěl, absurdní. Copak by některý otec mohl chtít udělat něco takového! A jak to jde dohromady s našim pohledem, že Bůh je milující Otec?

Odpovědi na tyto a další otázky hledal ve svém zamyšlení na biblické hodině Pavel Smilek. Záznam je k dispozici zde - Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna?.

Zákon a milost

Dne . Uveřejněno v Kázání

Jak je to vlastně s milostí a zákonem? Musíme se vůbec o něco snažit nebo je nám všechno dáno zadarmo? Má na nás Bůh nějaké nároky, když žijeme z milosti? A mohou i ostatní po nás něco chtít? Máme přece svobodu.

Záznam kázání Pavla Coufala je k poslechu zde - Zákon a milost.

Složité vztahy Jákoba a jeho žen

Dne . Uveřejněno v Kázání

Jákob - úskočný. Jak výstižné. Oklamal bratra a sebral mu prvorozenství. Oklamal otce a získal požhnání prvorozeného. Ale pak okusil sám, jaké je být podveden.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o problémech, se kterými se potýkal praotec Izraele Jákob ve své rodině - Složité vztahy Jákoba a jeho žen.

Pravidla nebo milost v rodině?

Dne . Uveřejněno v Kázání

Rodiče nemohou svým dětem víru naimplantovat. Je tedy jen Boží milost, když se děti rozhodnou následovat Krista. Ale je to všechno? Co pro to jako rodiče můžeme a máme dělat?

Záznam posledního kázání ze série Boží milost v Bibli je k poslechu zde - Pravidla nebo milost v rodině?.

Milost v našich vzájemných vztazích

Dne . Uveřejněno v Kázání

Milost úzce souvisí s odpuštěním. A odpuštění je nespravedlivé, nezasloužené. Milost je tedy nespravedlivá. Nemůžeme si ji ničím zasloužit.
Pán Bůh nám odpustil a dal nám milost skrze oběť Pána Ježíše Krista. Ale totéž chce, abychom dělali i v našich vztazích - odpouštěli.

Záznam kázání Zdeňka Pokorného je k poslechu zde - Milost v našich vzájemných vztazích.