Pozvánky

Hádej, kdo přijde na večeři?

Dne . Uveřejněno v Pozvánky.

Církev je mimo jiné místem setkání, ale někdy se stává, že se setkáváme jenom s těmi, které už známe. Pokud chce rozšířit okruh svých známých a třeba také přátel, zapojte se do akce Hádej, kdo přijde na večeři! Je to příležitost zábavnou formou se seznámit s novými lidmi, které potkáváte ve shromáždění a dost možná se jenom míjíte.

V sobotu 3. března můžete někoho pozvat anebo můžete k někomu na věčeři přijít, dobře se najíst a hlavně se seznámit.

Překvapení spočívá v tom, že hostitelé do poslední chvíle neví, kdo jim zazvoní u dveří a hosté dostanou až pár hodin předem jméno a adresu.

Registovat se můžete jako host nebo hostitel (případně jako obojí) buď písemně na formulářích, které budou umístěny na stolku u dvěří modlitebny anebo skrz webový formulář na stránce http://www.baptistebrno.cz/vecere/.