Pozvánky

Hádej, kdo přijde na večeři?

Dne . Uveřejněno v Pozvánky

Církev je mimo jiné místem setkání, ale někdy se stává, že se setkáváme jenom s těmi, které už známe. Pokud chce rozšířit okruh svých známých a třeba také přátel, zapojte se do akce Hádej, kdo přijde na večeři! Je to příležitost zábavnou formou se seznámit s novými lidmi, které potkáváte ve shromáždění a dost možná se jenom míjíte.

Kurz Objevování křesťanství

Dne . Uveřejněno v Pozvánky

Chcete vědět, čemu věří křesťané? Existuje Bůh nebo je to celé jen nějaká tradice? Kdo je ten Ježíš Kristus a co je to modlitba?

To všechno se můžete zcela nezávazně dozvědět na kurzu Objevování křesťanství.

Program na únor 2018

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.2 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Máte otevřené dveře příležitosti (Zj3,7-13)
Káže Pavel Coufal
2.2 17:00   Dorost
4.2 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně Být v klídku, ale bez Ježíše? (Zj 3,14-22)
Káže Pavel Coufal
5.2 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
6.2 Út 18:00   GROW (setkání mládeže 20+)
7.2 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
8.2 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Povolání k víře, která jde do neznáma - Abraham (Ge 12)
Káže Pavel Coufal
11.2 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Povolání k úkolu, který mě přesahuje - Mojžíš (Ex 3 a 4)
Káže Pavel Smilek st.
12.2 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Setkání staršovstva
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
13.2 Út 16:00   Setkání seniorů.
Jarmila Jersáková bude hovořit o svých dojmech z pobytů ve Velké Británii.
    16:30   AWANA (klub pro děti)
    18:00   GROW (setkání mládeže 20+)
15.2 Čt 18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Tajemství šťastných vztahů Národní týden manželství
Jakub a Karolína Limrovi
16.2 17:00   Dorost
18.2 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Povolání od Boha: velký slib a radikální poslušnost - Jozue (Joz 1)
Káže Pavel Coufal
19.2 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
20.2 Út 16:30   AWANA (klub pro děti)
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
21.2 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
22.2 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Bože, já se na to necítím - Gedeon (Zj3,7-13)
Káže Zdenek Pokorný
23.2 17:00   Dorost
    18:00   Shromáždění členů sboru
25.2 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jistota Božího povolání mění náš život - Pavel (Sk 9,15-16; 13,2)
Káže Pavel Coufal
26.2 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
27.2 Út 16:30   AWANA (klub pro děti)
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)

 

Program na prosinec 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.12 17:00   Dorost
3.12 Ne 9:00   Křestní shromáždění Dobrá zpráva pro hledající (J 3)
Káže: Pavel Coufal
4.12 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
5.12 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
7.12 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Podivuhodný rádce na našich křižovatkách(Iz 9:5)
Káže Pavel Coufal
8.12 17:00   Dorost
10.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Mocný Bůh vítězí v naší slabosti (Iz 9:5)
Káže Pavel Smilek
11.12 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
12.12 Út 16:00   Předvánoční setkání seniorů, chvalami a písněmi povedou sestry Ranšovy
    16:30   16:30 Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
13.12 St 9:30   Setkání maminek s dětmi
14.12 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Naplněná proroctví o Mesiáši
Káže Zdenek Pokorný
15.12 17:00   Dorost
17.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Věčný otec nás drží ve své náruči (Iz 9:5)
Káže Pavel Coufal
    15:00   Dětská vánoční slavnost
18.12 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
19.12 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
21.12 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Vánoční koncert hudební skupiny Pavla Dirdy a skupiny MP3D
22.12 17:00   Dorost
24.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Kníže pokoje v našem neklidu (Iz 9:5)
Káže Pavel Coufal
31.12 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Až potud nám pomáhal Hospodin (1 Sa 7:12)
Káže Pavel Smilek
    17:00   Silvestrovský program vesele i vážně
1.1 Po 10:00   Novoroční bohoslužba
Káže Zdenek Pokorný

 

Program na říjen 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Boží vůle – naše posvěcení (1 Te 4:1-8)
Káže Pavel Coufal
2.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
3.10 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
5.10 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Způsob života, který oslovuje okolí (1 Te 4:9-12)
Káže Pavel Smilek st.
6.10 17:00   Dorost
7.10 So     Brigáda na Pusté Rybné
8.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jaké to bude, až přijde Ježíš? (1 Te 4:13-5:11)
Kázání Pavel Smilek st.
9.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
10.10 Út 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
    16:00   Setkání seniorů. Pavel Vašina bude hovořit o své návštěvě horní Mezopotámie.
    16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
12.10 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Radost z činění učedníků (1 Te 2:17-20)
Káže John Toone
13.10 17:00   Dorost
15.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění, díkůvzdání Za všech okolností děkujte (1 Te 5:18)
Káže Pavel Coufal
        Oběd + odpolední setkání, písně a svědectví vděčnosti Bohu
16.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
        Staršovstvo
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
17.10 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
18.10 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
19.10 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina 500. výročí reformace – Martin Luther a Jan Hus, setkání české a světové reformace.
Káže Jaroslav Pleva, kazatel BJB Litoměřice
20.10 17:00   Dorost
21.10 So     Brigáda na Pusté Rybné
22.10 Ne 10:00   Nedělní shromáždění v Červeném kostele
Ekumenická bohoslužba - 500 let reformace
U nás shromáždění nebude!
23.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
24.10 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
26.10 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Řád pro vztahy v církvi (1 Te 5:12-15)
Káže Zdenek Pokorný
29.10 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Stálá radost, vytrvalá modlitba (1 Te 5:16-17)
Káže Zdenek Pokorný
30.10 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
31.10 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)

 

Program na léto 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

2.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Pokud má Bůh věci pod kontrolou, tak proč jsem v jámě? Ge 37
Káže Čeněk Jersák
6.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Jak zůstat čistý uprostřed morální špíny? Ge 39
Káže Štěpán Exner
9.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. O Boží svrchovanosti Da 3
Káže Luděk Brdečko
13.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Zůstat věrný i ve zkouškách a zklamáních Ge 40
Káže Pavel Coufal
16.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Jak zvládnout úspěch Ge 41
Káže Pavel Smilek
20.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Bůh probouzí naše svědomí Ge 42:1-28
Káže Zdenek Pokorný
23.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Když to vypadá, že je všechno proti tobě Ge 42:29-43:14
Káže Jan Ondarza
27.7. Čt 19:00 Biblická hodina. Milost vede k pokání Ge 43:15-44:17
Káže Marek Žitný
30.7. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Náš postoj, když prosíme o milost Ge 44:18-34
Káže Pavel Coufal, VP
3.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Klíč ke smíření Ge 45
Káže Pavel Smilek
6.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění
Host: Nick Ranieri, vedoucí amerického týmu English campu
10.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Neboj se jít cestou, kterou ti Bůh otevírá Ge 46
Káže Jiří Weber
13.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Nástroj Boží záchrany Ge 47
Káže Pavel Coufal
17.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Jaké požehnání předáváme my? Ge 48
Káže Pavel Kohl
20.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Můžeš ztratit požehnání Ge 49:1-7
Káže Zdenek Pokorný
24.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Bůh má svůj plán i pro tebe Ge 49:8-28
Káže Stephen Folker
27.8. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. I v zármutku máme naději Ge 49:29-50:14
Káže Pavel Coufal
31.8. Čt 19:00 Biblická hodina. Odpustit a přijmout odpuštění Ge 50:15-26
Káže Marek Žitný

Program na leden 2018

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.1 Po 10:00   Novoroční bohoslužba
Káže Zdenek Pokorný
4.1 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Slyšíme, co Duch praví církvím? Modlitby za obnovu církve (Zj 1)
Slouží Pavel Coufal
5.1 17:00   Dorost
7.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Snažíte se, ale nemáte lásku (Zj 2:1-7)
Káže Pavel Coufal
8.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
9.1 Út 16:00   Setkání seniorů.
    16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
10.1 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
11.1 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Biblická hodina Pevně se držte toho,co máte (Zj 2:18-29)
ATM, Pavel Harabus AC
12.1 17:00   Dorost
14.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Buďte věrní až k smrti! (Zj 2:8-11)
Káže Pavel Smilek st.
15.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30   Staršovstvo
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
16.1 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
18.1 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Buďte netolerantní k falešnému učení (Zj 2:12-17)
Káže Pavel Kohl
19.1 17:00   Dorost
21.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Nedejte se svést hříchem v církvi (Zj 2:18-29)
Káže Pavel Coufal
22.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
23.1 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
24.1 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
25.1 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Probuďte se a posilněte to, co vám ještě zůstává (Zj 3:1-6)
Káže Jan Konvalinka
26.1 17:00   Dorost
27.1 So     Den pro rodiče (přednášky, semináře, diskuse na zajímavá témata)
28.1 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Jak spojit církev a rodinu?
Káže Zdenek Pokorný
29.1 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
30.1 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)

 

Program na listopad 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.11 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
2.11 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Neuhašujte Ducha svatého (1 Te 5:19-22)
Káže  Pavel Coufal
3.11 17:00   Dorost
    19:00   Večer chval a Modliteb
4.11 So 9:00   Rada zástupců sborů BJB
5.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Sám Bůh je záruka naší současnosti i budoucnosti (1 Te 5:23-28)
Káže Pavel Coufal
6.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
7.11 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
8.11 St 16:00   Setkání seniorů. Bratr Rola Žitný poslouží na téma: Dubaj očima křesťana.
9.11 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Když my povstaneme, On září skrze nás.
Světový den Modliteb baptistických žen.
Slouží sestry
10.11 17:00   Dorost
11.11 So 17:00   Akce Hádej kdo přijde na večeři
12.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Dobrá zpráva: pozvání na společnou večeři (Lk 19:1-10)
Káže  Zdenek Pokorný
13.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
14.11 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
15.11 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
16.11 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Dobrá zpráva pro sexuální menšiny (Ř 1:16-32)
Káže  Pavel Coufal
17.11 17:00   Dorost
19.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Dobrá zpráva pro lidi "za plotem" (J 4:1-42)
Káže Pavel Coufal
20.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
        staršovstvo
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
21.11 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
23.11 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Dobrá zpráva pro bohaté a úspěšné (Mt 19:16-26)
Káže  Zdenek Pokorný
24.11 17:00   Dorost
        Víkend pro manželské páry, modul I.
25.11 So 9:00   Výtvarná sobota pro ženy
        Víkend pro manželské páry, modul I.
26.11 Ne 9:00   Nedělní shromáždění Dobrá zpráva pro osamělé (Rt)
Káže Pavel Smilek
27.11 Po 16:30   Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    17:30   Runway (setkání středoškolské mládeže)
28.11 Út 16:30   Awana
    18:00   Grow (setkání vysokoškolské mládeže)
29.11 St 9:30   Skupinka maminek (klubovna)
30.11 Čt 17:45   Nácvik pěveckého sboru
    18:00   Modlitební setkání sboru
    19:00   Biblická hodina Program mládeže

 

Program na září 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

3.9 Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Církev, ve které chci být (1 Te 1:1-3)
Káže Pavel Coufal
4.9 Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
6.9 St 9:30 Setkání maminek s dětmi
7.9 Čt 18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Kdo je křesťan I. (1 Te 1:4-7)
Káže Pavel Coufal
10.9 Ne 9:00 Nedělní shromáždění Kdo je křesťan II. (1 Te 1:8-7)
Káže Zdenek Pokorný
11.9 Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
12.9 Út 16:00 Setkání seniorů - Brněnská architektura
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka
    18:30 Setkání mládeže
14.9 Čt 17:45 Nácvik pěveckého sboru
    18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Jak převrátit město naruby I. (1 Te 2:1-7)
Káže Pavel Coufal
15.9 17:00 Dorost
    18:00 Shromáždění členů sboru - plánovací
17.9 Ne 9:00 Nedělní shromáždění Jak převrátit město naruby II. (1 Te 2:8-12)
Káže Pavel Coufal
18.9 Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
Staršovstvo
19.9 Út 18:00 Setkání mládeže
20.9 St 9:30 Setkání maminek s dětmi
21.9 Čt 17:45 Nácvik pěveckého sboru
    18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Co to s námi udělá, když přijmeme Boží slovo (1 Te 2:13-16)
Káže Zdenek Pokorný
22.9 17:00 Dorost
24.9 Ne 9:00 Nedělní shromáždění Síla a sláva dobrých vztahů (1 Te 2:17-20)
Káže Pavel Smilek st.
25.9 Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
26.9 Út 16:30 AWANA
    18:30 Setkání mládeže
28.9 Čt 17:45 Nácvik pěveckého sboru
    18:00 Modlitební setkání
    19:00 Biblická hodina. Stát při sobě v dobrém i zlém (1 Te 3)
Káže Pavel Coufal
29.9 17:00 Dorost

 

Program na červen 2017

Dne . Uveřejněno v Program bohoslužeb

1.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Základ jednoty církve: Kristus (J 17:2)
Káže Zdenek Pokorný
2.6. 17:00 Dorost
4.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění - křestní slavnost. Letnice: sjednoceni Duchem k jednomu cíli (Sk 2)
Káže Pavel Coufal
5.6. Po 16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
    16:30 AWANA
6.6. Út 18:00 Setkání mládeže
7.6. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
8.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jednota v přesvědčení založená na Božím slově (Sk 2:42)
Káže Pavel Coufal
9.6. 17:00 Dorost
    17:30 Zahájení brněnské Noci kostelů (v naší modlitebně)
11.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění s Večeří Páně. Jednota v rozmanitém těle (1 K 12)
Káže Pavel Smilek st.
12.6. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
13.6. Út 18:00 Setkání mládeže
15.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Priority křesťanů, když čelí neznámé budoucnosti.
Káže Dr. Daniel Maris, profesor Institutu TCMI
16.6. 17:00 Dorost
    18:00 Letní párty pro manželské páry
18.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Vztahy, které budují jednotu v praxi (Fp 2:1-11)
Káže Zdenek Pokorný.
      Sborový zájezd do Českého Těšína
19.6. Po 16:30 AWANA
    16:30 Staršovstvo
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
20.6. Út 16:00 Setkání seniorů - „Moje dětství v poválečném pohraničí“
Edita Reinoldová
    18:00 Setkání mládeže
21.6. St 9:30 Setkání maminek s dětmi
22.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Jak zasáhnout dnešní generaci evangeliem? Vyslání týmů pro letní sborové misijní akce (English camp, tábory Awany, dorostu, tábor v Klenovci)
Vede Pavel Coufal
23.6. 17:00 Dorost
24.6. So   Brigáda na Pusté Rybné (sekání trávy)
25.6. Ne 9:00 Nedělní shromáždění. Kázání z vězeňské kaple v Súdánu
Petr Jašek
      Beseda s Petrem Jaškem (po shromáždění)
26.6. Po 16:30 AWANA
    16:30 Modlitební setkání (místnost M.L. Kinga)
27.6. Út 18:00 Setkání mládeže
29.6. Čt 18:00 Modlitební setkání 
    19:00 Biblická hodina. Co ještě můžeme dělat pro větší jednotu církve?
Káže Pavel Coufal
30.6. 17:00 Dorost