• srdečně vás všechny zveme na oslavy 120. výročí založení Sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně,
    které se uskuteční v neděli 11. března 2018 od 9:00 hod. v naší modlitebně na Smetanově 20.

  • Chcete vědět, čemu věří křesťané? Existuje Bůh nebo je to celé jen nějaká tradice? Kdo je ten Ježíš Kristus a co je to modlitba?

    To všechno se můžete zcela nezávazně dozvědět na kurzu Objevování křesťanství.

  • Církev je mimo jiné místem setkání, ale někdy se stává, že se setkáváme jenom s těmi, které už známe. Pokud chce rozšířit okruh svých známých a třeba také přátel, zapojte se do akce Hádej, kdo přijde na večeři! Je to příležitost zábavnou formou se seznámit s novými lidmi, které potkáváte ve shromáždění a dost možná se jenom míjíte.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Kristus nestačí“, tak by se daly shrnout myšlenky doby, ve které apoštol Pavel psal list Koloským. Je to tak nebo je to krátkozraké nepochopení Krista a jeho oběti?

O tom, co všechno máme v Ježíši Kristu připomněl ve svém kázání z listu Koloským Pavel Coufal - Co všechno máme v Ježíši Kristu

Dne Uveřejněno v Kázání.

Možná, že o Boží vůli častěji mluvíme, než že bychom ji znali. A přitom poznání Boží vůle má přímé důsledky v našem životě. Co Boží vůle je a co dělá v životě člověka, o tom mluví apoštol Pavel na počátku listu Koloským, a také kazatel Pavel Coufal v kázání, inspirovaném tímto textem - Modlete se za pochopení Boží vůle.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Pán Bůh nás zná. Ví, jaké máme schopnosti a možnosti a podle nich chce, abychom se podíleli na budování Jeho království. Nedává nám víc, než bychom byli schopni unést, ale tak, abychom s Jeho pomocí všechno zvládli.

Poslechněte si záznam tak trošku detektivního kázání Pavla Coufala - Co děláš se svými talenty?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý z nás se v životě potýkáme s různými starostmi a těžkostmi a při tom podstupujeme různé životní zápasy - jak přežijeme v současné turbulentní době, z čeho pak zaplatíme účty, a budu mít ještě za měsíc zaměstnání? Ale to není to jediné o co zápasíme - rodinné vztahy, náš vztah k Pánu Bohu pod tlakem světa.

O co a jak zápasil Jákob? A jak ho Pán Bůh změnil, když procházel těžkostmi si poslechněte v záznamu dnešního kázání Pavla Smilka - Jákobův zápas o budoucnost rodiny

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jákob - úskočný. Jak výstižné. Oklamal bratra a sebral mu prvorozenství. Oklamal otce a získal požhnání prvorozeného. Ale pak okusil sám, jaké je být podveden.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o problémech, se kterými se potýkal praotec Izraele Jákob ve své rodině - Složité vztahy Jákoba a jeho žen.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Často spolu pracujeme a po čase se stane, že se to stane jakousi automatikou. Zvykli jsme si na sebe, už víme, jak třeba ten druhý zareaguje apod. Ale co by se stalo, kdyby najednou náš spolupracovník z nějakého důvodu odešel? Uvědomujeme si, kým pro nás je?

O co víc to je, když jsme si navzájem bratřími a sestrami. Jaké požehnání vlastně skrze toho druhého dostáváme? Jsme vděční jeden za druhého?

Dne Uveřejněno v Články.

Manželství. Pohoda nebo zápas o vztah? Poslechněte si upřímný příběh manželů Lubomíra a Ivy Hlavsových, kteří neměli v životě hodně zápasili. Ale nikdy to spolu nevzdali.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Z pohledu dnešního moderního člověka je to, co Bůh po Abrahamovi chtěl, absurdní. Copak by některý otec mohl chtít udělat něco takového! A jak to jde dohromady s našim pohledem, že Bůh je milující Otec?

Odpovědi na tyto a další otázky hledal ve svém zamyšlení na biblické hodině Pavel Smilek. Záznam je k dispozici zde - Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna?.