Dne Uveřejněno v Kázání.

„Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu“, to bylo časté heslo za socialismu. Lidé si jím omlouvali, kde co. Z práce se odcházelo dřív, pracovalo se často jen tak, aby to vypadalo. A podle toho to vypadá i teď…
Respektovat nadřízené a být poctivý - pracovat tak, jako by to bylo Pánu. To bylo téma nedělního kázání Pavla Coufala - Respekt a poctivost v práci.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Žijeme v době, která je velmi individualistická. Zavíráme se za vysoké zdi a to nejen ty fyzické, ale často i ty uvnitř. Žádný člověk ale nemůže žít bez ostatních lidí. Proto jsou vztahy s lidmi kolem nás velmi důležité.

Tím asi nejzákladnějším vztahem je rodina. Kazatel Pavel Coufal se ve svém kázání právě na rodinu a vztahy uvnitř ní zaměřil. Záznam je k poslechu na obvyklém místě - Poslušnost a povzbuzování v rodině.

Dne Uveřejněno v Kázání.

My křesťané jsme lidé jako všichni ostatní. Máme své starosti, problémy, bolesti, někdy strachy… A v čem jsme tedy jiní? Jaká je podstata společenství - ecclesia, církve? A co to znamená, když církev žije a nebo také nežije z Krista, ale z něčeho jiného?

Záznam kázání Pavla Coufala je k poslechu na obvyklém místě - Církev, která žije z Krista.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bible nás vyzývá k hledání moudrosti. Ale v podobenství o nepoctivém správci hovoří Pán Ježíš Kristus o prozíravosti. Co je to prozíravost a jak být prozíravý?

Poslechněte si záznam čtvrtečního kázání Tomáše Kratochvíla - Podobenství o nepoctivém správci.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Problémem mnoha vztahů mezi muži a ženami je, že muž se necítí být dostatečně respektován a žena se necítí být dostatečně milována. Ale je řešením očekávat od druhých, že oni mají udělat to, co je od nich vyžadováno? A nebo je nutné začít u sebe a pracovat na tom, co Bůh očekává ode mne?

Ženy i muži, poslechněte si záznam nedělního kázání Zdeňka Pokorného - Láska a úcta v manželství.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Dokonalé společenství neexistuje. Jakmile by takové existovalo, jakýkoli další příchozí by dokonalost rozbil. Proč? Protože jsme nedokonalí, nakažení hříchem.

Ale i přes náš hřích a nedokonalost je dobré budovat zdravé společenství. Jaké je? Na tuto otázku se pokoušel odpovědět ve svém kázání Pavel Smilek - Jak můžeme být zdravým společenstvím.

Dne Uveřejněno v Kázání.

„Hlavně, aby se měl dobře,“ říkáme si někdy, když přemýšlíme o budoucnosti svých blízkých, dětí, přátel. Co všechno můžeme a máme mít zajištěno a jak přemýšlet o budoucnosti, která je zakotvena v Kristu?

I o tom mluvil Zdeněk Pokorný na základě začátku 3. kapitolu listu Koloským - Buďme tím, čím jsme.