Dne Uveřejněno v Kázání.

V dnešním textu 1. kapitoly 1. listu Tesalonickým se říká: „Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému“ (1. Te 1:9).

Jaká to byla změna a síla, o které si lidé z okolí soluňských křesťanů povídají. Povídají si lidé i o nás nebo jsme ti tišší a skrytí, hlavně nevyčnívat…
Poslechněte si druhou část kázání o identitě křesťana - Kdo je křesťan (2).

Dne Uveřejněno v Kázání.

Kdo je to křesťan? Je to ten „hodňous“ a slušňák, chodící pravidelně na všechna shromáždění nebo je to člověk, který se nenechává „spoutávat“ lidskými nařízeními, jen Pánem Bohem a to za každou cenu.

O tom, co dělá křesťana křesťanem na biblické hodině mluvil kazatel Pavel Coufal. Záznam je k poslechu zde - Kdo je křesťan (1).

Dne Uveřejněno v Kázání.

Bohužel docela často se zdá, že spíš my máme nějaké plány se životem a pokud do něj Bůh zapadá, pozveme ho tam. Ale je to jinak - Bůh má plán. A nejen pro celý Vesmír, ale i pro každého z nás. Známe ho? Kde je naše místo v Božím plánu a proč jej vlastně hledat?

O tom na biblické hodině hovořil Stephen Folker. Pokud chcete spolu s ním přemýšlet o Božím plánu pro svůj život, poslechněte si její záznam - Bůh má svůj plán i pro tebe.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Požehnání. Ve Starém zákoně jej automaticky dostával prvorozený. V příběhu Josefových synů, ale i Jákobových synů, o kterém ve svém kázání mluvil Pavel Kohl, je to ale jinak - Jákob/Izrael přijímá Josefovi syny, své vnuky, za syny a žehná mladšímu. Proč?

Záznam kázání je k poslechu zde - Jaké požehnání předáváme my?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu… A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal… Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu.“

Dovedete si představit, že byste se ve svých 75letech vydali pěšky nebo na oslu na cestu přes poušť do míst a k národu, který vůbec neznáte?

A podobný je i příběh jeho vnuka, Jákoba, který se jako velmi starý muž vydává s celou zbývající rodinou ze své země, kde prožil celý život do Egypta k svému synovi Josefovi. Záznam kázání Jirky Webera je k poslechu zde - Neboj se jít cestou, kterou ti Bůh otevírá.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Co je to církev a k čemu je? Proč v ní být, i když selhává? Má to vůbec smysl?

Kazatel Pavel Coufal ve svém kázání přemýšlel v nové sérii výkladů o církvi a jejím smyslu tady na Zemi. Poslechněte si jeho záznam - Církev, ve které chci být.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Vyznali jsme své hříchy, Bůh nás očistil od každé nepravosti a teď už kráčíme jen od vítěztví k vítěztví a nakonec do Nebe. A když náhodou, ale opravdu jen náhodou selžeme, Pán Bůh nám to v podstatě automaticky odpustí, protože se už jednou rozhodl… Je to tak?

Poslechněte si kázání Zdeňka Pokorného - Můžeš ztratit požehnání.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Před 20 lety Moravou prošly ničivé povodně. Byla zničená spousta domů. Záchranáři zachraňovali lidi ze zatopených domů, ale v některých případech už pomoc nebyla možná a lidé zemřeli.

Ježíš Kristus před 2tis. lety přišel, aby svou obětí zachránil celý svět a křesťané, ti kteří mu vydali svůj život, jsou jeho nástroji, konkrétní záchranáři, v jeho plánu záchrany.

Záznam kázání Pavla Coufala je k poslechu i stažení na obvyklém místě - Nástroj Boží záchrany.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Strach. To je něco, co do nás i zvířat Pán Bůh vložil jako automatickou reakci na nebezpečí. Strach je normální. Co je ale špatně, je nechat se strachem paralyzovat a v případě nebezpečí nic neudělat. To byl i případ, kdy Izraelci stáli proti Pelištejskému obrovi Goliáši. Ale Bůh, které strach stvořil, je větší než strach! A to je obrovská naděje pro každého z nás.

Nick Ranieri, pastor mládeže ve sboru Arbor Road v Kalifornii, mluvil o tom, jak bojovat se strachem na Boží straně - Vítězství nad strachem.