• Asi se shodneme, že spolu jako sborová rodina moc času netrávíme, nepočítáme-li různá setkání během týdne. Co byste tedy řekli společné letní dovolené? Že ano? Tak pojeďte společně na sborovou dovolenou od neděle 19. do neděle 26. srpna ve středisku Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem. Více se dozvíte a přihlašovat se můžete na stránce baptistebrno.cz/sborovadovolena. Neváhejte! Počet míst je omezený a kdo dřív přijde…

    TĚŠÍME SE NA VÁS!

Dne Uveřejněno v Kázání.

Vyznali jsme své hříchy, Bůh nás očistil od každé nepravosti a teď už kráčíme jen od vítěztví k vítěztví a nakonec do Nebe. A když náhodou, ale opravdu jen náhodou selžeme, Pán Bůh nám to v podstatě automaticky odpustí, protože se už jednou rozhodl… Je to tak?

Poslechněte si kázání Zdeňka Pokorného - Můžeš ztratit požehnání.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Požehnání. Ve Starém zákoně jej automaticky dostával prvorozený. V příběhu Josefových synů, ale i Jákobových synů, o kterém ve svém kázání mluvil Pavel Kohl, je to ale jinak - Jákob/Izrael přijímá Josefovi syny, své vnuky, za syny a žehná mladšímu. Proč?

Záznam kázání je k poslechu zde - Jaké požehnání předáváme my?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu… A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal… Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu.“

Dovedete si představit, že byste se ve svých 75letech vydali pěšky nebo na oslu na cestu přes poušť do míst a k národu, který vůbec neznáte?

A podobný je i příběh jeho vnuka, Jákoba, který se jako velmi starý muž vydává s celou zbývající rodinou ze své země, kde prožil celý život do Egypta k svému synovi Josefovi. Záznam kázání Jirky Webera je k poslechu zde - Neboj se jít cestou, kterou ti Bůh otevírá.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Příběh Josefa Egyptského a jeho rodiny se odehrál před několika tisíci lety. Ale co je tisíc let v Boží perspektivě? A co je tisíce let pro lidstvo, které je ve svých postojích a smýšlení stále stejné. A proto k nám i po takové době stále aktuálně hovoří - smiřte se. S lidmi, ale hlavně s Pánem Bohem.

Na obvyklém místě najdete zánznam kázání Pavla Smilka - Klíč ke smíření.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Příběh z dnešního kázání je otázkou jestli se pomstít za způsobenou křivdu, kdy bratři prodali Josefa do otroctví, nebo odpustit a umožnit, aby litovali, toho, co udělali, sami.

Záznam kázání Marka Žitného je k poslechu zde - Milost vede k pokání.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mnoho lidí se snaží zapomenout např. na to, co zažívali ve svém dětství nebo dospívání. Jiní zase ve své minulosti bádají, aby dohnali, co jim uteklo. Ale asi všichni máme něco, na co bychom nejraději zapomněli a vymazali z našich životů. A někteří to dokáží vytěsnit tak dobře, že si vlastně nejsou vědomí ničeho špatného ve svém životě. Jak ale pak mohou vidět a toužit po milosti a odpuštění od Pána Boha?

Poslechněte si kázání Zdeňka Pokorného ze života Josefa Egyptského - Bůh probouzí naše svědomí.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Před 20 lety Moravou prošly ničivé povodně. Byla zničená spousta domů. Záchranáři zachraňovali lidi ze zatopených domů, ale v některých případech už pomoc nebyla možná a lidé zemřeli.

Ježíš Kristus před 2tis. lety přišel, aby svou obětí zachránil celý svět a křesťané, ti kteří mu vydali svůj život, jsou jeho nástroji, konkrétní záchranáři, v jeho plánu záchrany.

Záznam kázání Pavla Coufala je k poslechu i stažení na obvyklém místě - Nástroj Boží záchrany.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Strach. To je něco, co do nás i zvířat Pán Bůh vložil jako automatickou reakci na nebezpečí. Strach je normální. Co je ale špatně, je nechat se strachem paralyzovat a v případě nebezpečí nic neudělat. To byl i případ, kdy Izraelci stáli proti Pelištejskému obrovi Goliáši. Ale Bůh, které strach stvořil, je větší než strach! A to je obrovská naděje pro každého z nás.

Nick Ranieri, pastor mládeže ve sboru Arbor Road v Kalifornii, mluvil o tom, jak bojovat se strachem na Boží straně - Vítězství nad strachem.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V životě máme období, kdy jsme tak říkajíc nahoře a pak období, kdy jsme zase dole a někdy i na dně. A když se zdá, že se nic nedaří a je všechno proti nám, je asi těžké věřit Bohu a ptáme se: „Proč se to stalo?“ nebo „Co mám dělat?“

Co je dobré dělat? Jak se od Pána Boha neodtáhnout, ale naopak přiblížit? O tom ve svém kázání mluvil Jan Ondarza a záznam je na obvyklém místě - Když to vypadá, že je všechno proti tobě.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jste úspěšní? Nebo aspoň chcete uspět? V práci, v partnerském vztahu nebo ve veřejném životě. Asi je možné říct, že cílem každého je uspět. Vždyť kdo by chtěl neuspět. A přesto - jedinou cestou k úspěchu je i to, že někdy selžeme, neuspějeme.

Jak tedy unést neúspěch, selhání? A s kým v něm být? Ale také jak unést úspěch? O tom všem ve svém kázání přemýšlel Pavel Smilek - Jak zvládnout úspěch.