• srdečně vás všechny zveme na oslavy 120. výročí založení Sboru Bratrské jednoty baptistů v Brně,
    které se uskuteční v neděli 11. března 2018 od 9:00 hod. v naší modlitebně na Smetanově 20.

  • Chcete vědět, čemu věří křesťané? Existuje Bůh nebo je to celé jen nějaká tradice? Kdo je ten Ježíš Kristus a co je to modlitba?

    To všechno se můžete zcela nezávazně dozvědět na kurzu Objevování křesťanství.

  • Církev je mimo jiné místem setkání, ale někdy se stává, že se setkáváme jenom s těmi, které už známe. Pokud chce rozšířit okruh svých známých a třeba také přátel, zapojte se do akce Hádej, kdo přijde na večeři! Je to příležitost zábavnou formou se seznámit s novými lidmi, které potkáváte ve shromáždění a dost možná se jenom míjíte.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Strach. To je něco, co do nás i zvířat Pán Bůh vložil jako automatickou reakci na nebezpečí. Strach je normální. Co je ale špatně, je nechat se strachem paralyzovat a v případě nebezpečí nic neudělat. To byl i případ, kdy Izraelci stáli proti Pelištejskému obrovi Goliáši. Ale Bůh, které strach stvořil, je větší než strach! A to je obrovská naděje pro každého z nás.

Nick Ranieri, pastor mládeže ve sboru Arbor Road v Kalifornii, mluvil o tom, jak bojovat se strachem na Boží straně - Vítězství nad strachem.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Příběh Josefa Egyptského a jeho rodiny se odehrál před několika tisíci lety. Ale co je tisíc let v Boží perspektivě? A co je tisíce let pro lidstvo, které je ve svých postojích a smýšlení stále stejné. A proto k nám i po takové době stále aktuálně hovoří - smiřte se. S lidmi, ale hlavně s Pánem Bohem.

Na obvyklém místě najdete zánznam kázání Pavla Smilka - Klíč ke smíření.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Příběh z dnešního kázání je otázkou jestli se pomstít za způsobenou křivdu, kdy bratři prodali Josefa do otroctví, nebo odpustit a umožnit, aby litovali, toho, co udělali, sami.

Záznam kázání Marka Žitného je k poslechu zde - Milost vede k pokání.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Mnoho lidí se snaží zapomenout např. na to, co zažívali ve svém dětství nebo dospívání. Jiní zase ve své minulosti bádají, aby dohnali, co jim uteklo. Ale asi všichni máme něco, na co bychom nejraději zapomněli a vymazali z našich životů. A někteří to dokáží vytěsnit tak dobře, že si vlastně nejsou vědomí ničeho špatného ve svém životě. Jak ale pak mohou vidět a toužit po milosti a odpuštění od Pána Boha?

Poslechněte si kázání Zdeňka Pokorného ze života Josefa Egyptského - Bůh probouzí naše svědomí.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Každý máme nějaké sny. Kdo by nechtěl klidný zajištěný život bez problémů a trápení s někým, kdo by nás a koho bychom my měli rádi. Ale tak to často nejde. Prožíváme samotu, zklamání, trápení, bolest… Jak v takových chvílích reagujeme?

Nechte se inspirovat kázáním Pavla Coufala o Josefu Egyptském z jeho pobytu ve vězení - Zůstat věrný i ve zkouškách a zklamáních.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Žijeme ve světě. Obklopuje nás spousta lákadel, nabídek všeho možného dobrého i vyloženě špatného. Musíme dělat rozhodnutí a někdy jsme tlačení do kompromisů, které vlastně ale vůbec nechceme. Jak v tom všem zůstat čistý před Pánem Bohem?

Nad tím se zamýšlel Štěpán Exner a vy si můžete záznam biblické hodiny z cyklu „Bůh na vrcholech i v údolích mého života. (Život Josefa, syna Jákobova)“ poslechnout zde - Jak zůstat čistý uprostřed morální špíny?.

Dne Uveřejněno v Kázání.

V životě máme období, kdy jsme tak říkajíc nahoře a pak období, kdy jsme zase dole a někdy i na dně. A když se zdá, že se nic nedaří a je všechno proti nám, je asi těžké věřit Bohu a ptáme se: „Proč se to stalo?“ nebo „Co mám dělat?“

Co je dobré dělat? Jak se od Pána Boha neodtáhnout, ale naopak přiblížit? O tom ve svém kázání mluvil Jan Ondarza a záznam je na obvyklém místě - Když to vypadá, že je všechno proti tobě.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jste úspěšní? Nebo aspoň chcete uspět? V práci, v partnerském vztahu nebo ve veřejném životě. Asi je možné říct, že cílem každého je uspět. Vždyť kdo by chtěl neuspět. A přesto - jedinou cestou k úspěchu je i to, že někdy selžeme, neuspějeme.

Jak tedy unést neúspěch, selhání? A s kým v něm být? Ale také jak unést úspěch? O tom všem ve svém kázání přemýšlel Pavel Smilek - Jak zvládnout úspěch.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Když se potýkáme s nějakými těžkostmi, je naprosto samozřejmé, že jdeme za tím, kdo je nám nejblíž, kdo je pro nás záštitou, bezpečím, tedy Pánem Bohem. Z Bible víme, že Pán Bůh je svrchovaný a že všechno může. Ale právě v těch těžkých chvílích máme tendence Pánu Bohu říkat, jak se všechno má vyřešit. Kde je pak ale jeho svrchovanost, když se z něj takto snažíme udělat automat na kafe a nerespektujeme Jeho pohled na věc a Jeho řešení. Když nevíme, co všechno je za tím, co nás potkalo…

Luděk Brdečko se zamýšlel nad 3. kapitolou Danielova proroctví a záznam si můžete poslechnout na obvyklém místě - O Boží svrchovanosti.

Dne Uveřejněno v Kázání.

Jsou chvíle, kdy máte pocit, že se všechno hroutí a nemá smysl. Pronásledování, ztráty zaměstnání, zdraví nebo někoho blízkého… A kde a je v tom s námi vůbec Pán Bůh?

Poslechněte si nedělní kázání Čeňka Jersáka z nové série „Bůh na vrcholech i v údolích mého života. (Život Josefa, syna Jákobova)“ - Pokud má Bůh věci pod kontrolou, tak proč jsem v jámě?.