Už Adam se chtěl zbavit odpovědnosti za hřích tím, že se jej snažil hodit na Evu. A tak každý máme sklon vinu házet na ty druhé.

Mohl to udělat i král Jóšiáš, který se mohl jako jeho otec Amón i dědeček Menaše dopouštět toho, co je zlé v Božích očích. Ale na rozdíl od nich šel jinou cestou.

O tom, že je možné vystoupit ze stínu svých předků a chodit Božími cestami si poslechněte v kázání Miroslava Čížka - Co to s námi udělá, když vezmeme vážně Boží slovo.

„Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!“ je hlavním motivem Žalmu 115. Ano, naše sláva je pomíjivá a honba za ní je honba za větrem. Ano, jediný, kdo je hoden slávy, je věrný, spravedlivý, milosrdný Pán Bůh.

Záznam kázání Jiřího Webera si můžete poslechnout zde - Chci, abys oslavil své jméno, Bože.

Když člověk ztratí sluch, je potřeba využít všech možností zbývajících možností, např. naučit se odezírat z úst druhého člověka, co říká.
A někdy si takový člověk domýšlí, co ten druhý říká, a může to špatně pochopit.
Ale někdy se i my, křesťané, domníváme, že Bůh říká pořád to stejné. Ale Pán Ježíš říká: „Kdo má uši, slyš, co říká Duch!“

Co vám Pán Bůh říká a do čeho ve vašem životě mluví? A slyšíme ho nebo si naopak zacpáváme uši a nechceme ho slyšet?

Záznam kázání kazatele a teologa Meego Remmela z Estonska si můžete poslechnout zde - Co říká Duch církvím?.

Často používáme masky, za kterými skrýváme své motivy nebo emoce. Skrývat, abychom získali nějaké výhody nebo naopak skryli svou zranitelnost. Žalmy nás ale učí, že před Pánem Bohem si na nic hrát nemusíme. Pán Bůh nás zná a přesto, že jsme pošpinění hříchem, stojí o nás. Stojí o upřímný, otevřený vztah.

Poslechněte si další kázání z cyklu výkladu Žalmů, tentokrát v podání Pavla Smilka - Řekni Bohu, co cítíš.

Stalo se vám, že jste v životě prošli těžkým obdobím? Například ve škole, v zaměstnání, v rodině, manželství a Pán Bůh vám tím dal projít. A poté, co jste tím prošli, vytryskla z vás téměř jako pramen vděčnost Bohu?

A Žalm 116, nad kterým přemýšlel kazatel Pavel Coufal je právě takovým vyznáním víry. Poslechněte si jeho záznam - Bůh, který se mě zastává.

Když jedeme na dovolenou, často si říkáme, že si uděláme čas na řadu dobrých věcí - sport, dát si tak říkajíc do těla nebo naopak pohoda u kafíčka a třeba s dobrou knihou. Ale udělali jste si někdy čas na to přemýšlet o svém životě? Čas na to se ohlédnout a vidět, co Pán Bůh udělal ve vašem životě, jestli jste žili moudře nebo ne?

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o moudrosti - Kde začíná skutečná moudrost?.

„Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.“ To jsou Boží slova, která přinášejí do každé lidské situace naději a oporu. Pán Bůh tato slova mnohokrát osvědčil. Máme tak, stejně jako Izrael, mnoho důvodů pro vděčnost - „Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.“

Poslechněte si záznam kázání o vděčnosti i lidské nevěrnosti zaznamenané v 107. žalmu - Bůh zachraňuje bloudící, spoutané, nevěrné i příliš suverénní.

Dobrořeč duše má a celé nitro mé Hospodinu. Dobrořeč - tzn. dobře mluvit, vést dobré řeči o Bohu. Chválit ho. A Pán Bůh je hoden chvály. Jemu patří za dílo spasení chvála a veškerá sláva. Jak ho ale chceme chválit, když ho neznáme. Nestačí totiž jen chodit do církve, žít ve věřící rodině, žít průměrně slušně. Je potřeba se mu dát! Pokud ho nepustím do svého nejhlubšího nitra, je mi vzdálený. A jak pak, když ho neznám, mohu docenit, co pro mě udělal? Jak pak mohu být opravdu vděčný?

Záznam kázání kazatele Pavla Coufala o vděčnosti si můžete poslechnout zde - Bůh je k nám dobrý.

Představte si, že se přestěhujete do nového domu, ale přijde tornádo a dům a okolí zničí. A pak přidete o práci.

Poslechněte si příběh amerického studenta, který sdílel příběh své rodiny, jak se postarala církev a jak se postaral Pán Bůh. Poslechněte si záznam zde - Evangelizační služba misijního týmu amerických studentů.

Omluvte, prosím, sníženou kvalitu záznamu.