Boží slovo nás mění. Je živé a mocné. Proniká do samé podstaty lidského bytí. A je to obrovský dar a milost, že má Pán celého Vesmíru trpělivost s někým tak nicotným jako je člověk, když nás mění z těch, kteří jsou pokřiveni hříchem, do podoby svého Syna.

Poslechněte si další část výkladu 119. Žalmu - Boží slovo mění náš život.

Už Adam se chtěl zbavit odpovědnosti za hřích tím, že se jej snažil hodit na Evu. A tak každý máme sklon vinu házet na ty druhé.

Mohl to udělat i král Jóšiáš, který se mohl jako jeho otec Amón i dědeček Menaše dopouštět toho, co je zlé v Božích očích. Ale na rozdíl od nich šel jinou cestou.

O tom, že je možné vystoupit ze stínu svých předků a chodit Božími cestami si poslechněte v kázání Miroslava Čížka - Co to s námi udělá, když vezmeme vážně Boží slovo.

„Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost!“ je hlavním motivem Žalmu 115. Ano, naše sláva je pomíjivá a honba za ní je honba za větrem. Ano, jediný, kdo je hoden slávy, je věrný, spravedlivý, milosrdný Pán Bůh.

Záznam kázání Jiřího Webera si můžete poslechnout zde - Chci, abys oslavil své jméno, Bože.

Jaký je Bůh? Každý asi máme své představy, ale On je mnohem víc! A přesto je poznatelný a dává se nám poznat. Dal nám své Slovo a přišel jako Slovo - Pán Ježíš Kristus.

Kazatel Pavel Coufal dnešním kázáním uvedl novou sérii - Boží portréty v Bibli. Poslechněte si jeho záznam - Bůh umí tvořit všechno nové.

Vášeň. To je slovo, které se víc objevuje v slovníku nekřesťanů. Ale proč? Vždyť Pán Bůh Církev, svou nevěstu, miluje naplno, vášnivě, hluboce. Miluje nás tak, že za nás byl ve své vášnivé lásce schopen položit život.

Co je naší největší touhou, vášní? Po čem nebo po kom toužíme? A za co bychom dali to nejcennější v životě, i život sám?

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o vášni a apatii, nezájmu - Moje vášeň č. 1.

Stalo se vám, že jste v životě prošli těžkým obdobím? Například ve škole, v zaměstnání, v rodině, manželství a Pán Bůh vám tím dal projít. A poté, co jste tím prošli, vytryskla z vás téměř jako pramen vděčnost Bohu?

A Žalm 116, nad kterým přemýšlel kazatel Pavel Coufal je právě takovým vyznáním víry. Poslechněte si jeho záznam - Bůh, který se mě zastává.

Když jedeme na dovolenou, často si říkáme, že si uděláme čas na řadu dobrých věcí - sport, dát si tak říkajíc do těla nebo naopak pohoda u kafíčka a třeba s dobrou knihou. Ale udělali jste si někdy čas na to přemýšlet o svém životě? Čas na to se ohlédnout a vidět, co Pán Bůh udělal ve vašem životě, jestli jste žili moudře nebo ne?

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o moudrosti - Kde začíná skutečná moudrost?.