Z historie je známe, že národy Blízkého východu byli pastevci. To se týkalo i Izraelců. Řad z nich měla velká stáda. Když Ježíš ve svých podobenstvích mluvil o pastýři a ovcích, všichni věděli, co to znamená být pastýřem a jaký by měl být.
O jakém pastýři ale Ježíš skutečně mluví? Jaký je?

Poslechněte si záznam biblické hodiny o tom nejlepším pastýři - Jak je Ježíš mým dobrým pastýřem

Jaký je Bůh, ke kterému se každý den obracíme, hledáme ho, žijeme před ním? Popsat ho slovy jako je úžasný, dokonalý, svatý, laskavý, milující apod. je možné, ale nestačí to. A pokud řekneme, že je Pán Bůh dobrý, jaké je to pak žít s ním každý den? O tom všem přemýšlel ve svém kázání Pavel Coufal - Bůh se o mě stará.

Nebojte se! Jsme svědky o Bohu. To je výsada! A radost. Vždyť nás Bůh miluje tak, že za nás dal svého jediného Syna, aby vzal naše viny na sebe. A to stojí za to o tom svědčit.

Poslechněte si slova o spasení pro každého - Evangelizační shromáždění.

Evangelium, evangelizace… Asi jsme to každý slyšeli mnohokrát. Je tedy vůbec možné říct něco nového?

Kazatel Pavel Coufal mluvil na čtvrteční biblické hodině o strachu z odmítnutí, strachu, jak říct tu Dobrou zprávu co nejlépe, strachu ze ztráty vztahů. Ale hlavně o odvaze a naději. Záznam je k poslechu zde - Umíte vysvětlit lidem evangelium?.

Už jste někdy přemýšleli, jaký by byl váš život, kdybyste v něm neměli vůbec žádnou naději, kdyby všechny vyhlídky halila jen mlha a tma? A možná se někdo z vás právě teď takto cítí.

Tomáš Ilgner při službě mládeže na čtvrteční biblické hodině mluvil o tom, že takhle život končit nemusí a nemá. Poslechněte si její záznam o naději ve smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista - Program mládeže.

Bible říká, že jsme vykoupeni. Ale víme z čeho jsme byli vykoupeni, kde jsme byli a kde jsme teď?

Poslechněte si záznam čtvrteční biblické hodiny, kde o vykoupení, jeho smyslu a důsledcích mluvil Zdeněk Pokorný - Z čeho nás Ježíš vykoupil?.

Podělte se s námi i vy o svůj příběh z čeho vás Bůh vykoupil a napište nám. Kontakty najdete zde.

Když se loučíme s někým blízkým, říkáme to nejdůležitější. Když teroristé s letadly narazili do Světového obchodního centra v New Yorku, v telefonátech znělo jen „mám tě rád, ráda, miluju tě“.

Když odcházel Pán Ježíš ke svému Otci do Nebe, i nám svým následovníkům, křesťanům, i když je stále s námi ve svém Duchu, předal to nejdůležitější. O tom, co to je mluvil ve svém kázání Pavel Coufal a vy si můžete poslechnout jeho záznam - Kažte evangelium všemu stvoření

Jestliže mluvíme o vykoupení, je potřeba si uvědomit, že v sobě obsahuje několik částí. Musí tu být někdo, kdo je v nějaké nesvobodě a nutně potřebuje zachránit, ale sám to nezvládne. Na druhé straně je pak někdo, kdo vystupuje v roli zachránce, vykupitele, který nasadí vlastní síly, finance a někdy i život pro záchranu.

Záznam kázání Pavla Coufala o Bohu jako našem Vykupiteli si můžete poslechnout zde - Bůh jako mocný Vykupitel.

My lidé žijící v novozákonní době někdy vnímáme toho starozákonního Pána Boha jako přísného, trestajícího soudce a krále. Zatímco v Novém zákoně ho často vidíme jako Otce milujícího a odpouštějícího. Ale je to skutečně tak? Jaký je tedy Bůh jako Otec?

Na tuto otázku se snažil odpovědět ve svém kázání Zdeněk Pokorný. Záznam najdete zde - Bůh jako milující Otec.