Evangelium, to je dobrá zpráva. Ale co je vlastně ta dobrá zpráva, kterou sdílíme? A umíme ji vůbec sdílet? Říkáme lidem, to co opravdu potřebují slyšet?

Na semináři o evangelizaci o svých zkušenostech se sdílením evangelia mluvil Zdeněk Uhlík - Seminář o evangelizaci.

Podle Wikipedie je spravedlnost jedním ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, společnosti a zejména pro právo. Podle Aristotela je to dokonce nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a „nazývá se také dobro pro druhé“. A sv. Augustin napsal, že „bez spravedlnosti, pokud nesledují společný zájem, co jiného jsou království než velké loupeže?“
Bible o Bohu mluví jako o tom, kdo je skutečně spravedlivý. Jaký je spravedlivý Bůh?

Nad tím se zamýšlel Pavel Smilek v dalším z výkladů série Boží obrazy v Bibli - Bůh jako spravedlivý Soudce.

Když se řekne slovo kněz, řadě lidí naskočí představa člověka, který je minimálně jiný. V našich končinách chodí ve zvláštním oděvu, není ženatý apod.
Ve Starém zákoně byl kněz opravdu někdo oddělený, čistý, svatý. Pro jejich službu platily řády, které měli dodržovat… proto, aby ukazovali na něco trvalejšího, většího, vyššího - budoucího Velekněze. Ale i o nás křesťanech se v Bibli, v Novém zákoně mluví jako o královském kněžstvu.

Daří se nám být oddělení, čistí, svatí? A jak se to dařilo kněžím ve Starém zákoně? Na biblické hodině mluvil o kněžství Zdeněk Pokorný. Záznam je k poslechu zde - Co znamená, že jsme královské kněžstvo.

Přestavte si, že byste se mohli setkat s nějakou významnou osobností. A co se setkat s tou nejvýznamnější osobností celého Vesmíru, Pánem Bohem? Co byste dali za to mít s ním vztah?
Záznam dalšího kázání Pavla Coufala z cyklu Boží portréty v Bibli je k poslechu zde - Bůh jako Kněz.

Každý člověk v něco nebo někoho věří - všichni jsme tak nějak „věřící“. A to navzdory všem „silným“ řečem, že si jako lidé na všechno stačíme sami. Toužíme po tom, aby smrtí náš život nekončil a bylo nějaké Nebe a někdo „nad námi“. A pokud existuje, je vůbec možné toho Někoho poznat?
Pokud jste nemohli být v neděli u toho, můžete si poslechnout záznam rozhlasové bohoslužby zde - Bůh vystupující ze skrytosti.

Jaký je Bůh? Každý asi máme své představy, ale On je mnohem víc! A přesto je poznatelný a dává se nám poznat. Dal nám své Slovo a přišel jako Slovo - Pán Ježíš Kristus.

Kazatel Pavel Coufal dnešním kázáním uvedl novou sérii - Boží portréty v Bibli. Poslechněte si jeho záznam - Bůh umí tvořit všechno nové.