Manželství. Pohoda nebo zápas o vztah? Poslechněte si upřímný příběh manželů Lubomíra a Ivy Hlavsových, kteří neměli v životě hodně zápasili. Ale nikdy to spolu nevzdali.

Jákob - úskočný. Jak výstižné. Oklamal bratra a sebral mu prvorozenství. Oklamal otce a získal požhnání prvorozeného. Ale pak okusil sám, jaké je být podveden.

Poslechněte si záznam kázání Pavla Coufala o problémech, se kterými se potýkal praotec Izraele Jákob ve své rodině - Složité vztahy Jákoba a jeho žen.

Rodiče nemohou svým dětem víru naimplantovat. Je tedy jen Boží milost, když se děti rozhodnou následovat Krista. Ale je to všechno? Co pro to jako rodiče můžeme a máme dělat?

Záznam posledního kázání ze série Boží milost v Bibli je k poslechu zde - Pravidla nebo milost v rodině?.

Milost úzce souvisí s odpuštěním. A odpuštění je nespravedlivé, nezasloužené. Milost je tedy nespravedlivá. Nemůžeme si ji ničím zasloužit.
Pán Bůh nám odpustil a dal nám milost skrze oběť Pána Ježíše Krista. Ale totéž chce, abychom dělali i v našich vztazích - odpouštěli.

Záznam kázání Zdeňka Pokorného je k poslechu zde - Milost v našich vzájemných vztazích.

Příběh o marnotratném synu asi většina lidí považuje za notoricky známý a často si myslíme, že už nás přece nemůže překvapit. Ale…

Proč třeba odchází mladí lidé z domu? Jaké mají důvody? Útěk před násilím? Osamostatnění se? A co ti, co zůstávají doma - kolik je třeba teď dospělých dětí, které žijí na úkor rodičů?

Někdy se můžeme poznat v jednom i druhém synu - útěk před milujícím Otcem i samospravedlivost, kdy přesně víme, jak by měli ti první činit pokání.
Staré kázání a přece nové. Záznam je zde - Úžasný příběh o milosti.

Z pohledu dnešního moderního člověka je to, co Bůh po Abrahamovi chtěl, absurdní. Copak by některý otec mohl chtít udělat něco takového! A jak to jde dohromady s našim pohledem, že Bůh je milující Otec?

Odpovědi na tyto a další otázky hledal ve svém zamyšlení na biblické hodině Pavel Smilek. Záznam je k dispozici zde - Proč Bůh chtěl, aby Abraham obětoval svého syna?.

Jak je to vlastně s milostí a zákonem? Musíme se vůbec o něco snažit nebo je nám všechno dáno zadarmo? Má na nás Bůh nějaké nároky, když žijeme z milosti? A mohou i ostatní po nás něco chtít? Máme přece svobodu.

Záznam kázání Pavla Coufala je k poslechu zde - Zákon a milost.

Představte si, že byste dnes zemřeli a stáli před samotným Pánem Bohem, který by vám položil otázku, proč by vás měl přijmout do nebe. Co byste odpověděli? Ta otázka znamená na co v životě spoléháš.

Je jedno, že někdo nevěří, že je Bůh, a že by před ním jednou takto měl stát. Říká se, že neznalost zákona neomlouvá. Záznam o Boží milosti jako jediné možnosti spasení je k poslechu zde - Boží milost v našem spasení.